ปี2560สร้างสะพานเชื่อมท่องเที่ยววัดใหญ่กับพระราชวังจันทน์

Image6ตุลาคม 2558 นายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เปิดเผยว่า เมืองพิษณุโลก เป็นเมืองที่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มาอย่างช้านาน ได้แก่ วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร  สถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน  และพระราชวังจันทน์ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสุพรรณกัลยา พระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรถ  ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ  ปัจจุบันการเดินทางไปยังสถานที่สำคัญทั้งสองแห่ง ไม่สามารถเชื่อมเป็นวงรอบได้ จึงทำให้การท่องเที่ยวเยี่ยมชมและสักการะสถานที่ทั้งสองแห่งลดทอนลงไปอย่างน่าเสียดายImage2

Image3 ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการเข้าเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการก่อสร้างสะพานเพื่อเชื่อมโยงสถานที่ทั้งสองแห่ง ให้มีความต่อเนื่องในการเดินทางท่องเที่ยว  เป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป  รวมทั้งการก่อสร้างสะพานจะสามารถลดปัญหาการจราจรติดขัด  บริเวณสะพานนเรศวรข้ามแม่น้ำน่านได้อีกด้วยImage2

โดยขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างสะพานเชื่อมฝั่งวัดใหญ่กับพระราชวังจันทน์ ความกว้างช่องจราจร 6.00 เมตร  พร้อมทางเท้ากว้าง 3.00  เมตร  ทั้ง  2 ข้าง ความยาว 120  เมตร   สถานที่ก่อสร้างถนนพญาเสือ บริเวณโรงน้ำแข็งถึงถนนวังจันทน์ บริเวณหน้าศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ งบประมาณ  45,000,000  บาท สถานะปัจจุบันของโครงการ  ได้ออกแบบและประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจ้างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยการสนับสนุนและดำเนินการโดยกรมทางหลวงชนบทImage9

Image7

 

แสดงความคิดเห็น