ลอยกระทงปี58แม่น้ำน่านพิษณุโลกทรงตัวต่ำ

IMG2015112207245722 พ.ย.2558 ข้อมูลจากศูนย์อุทกวิทยาภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทานรายงานระดับน้ำแม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลกวันนี้อยู่ที่ระดับ 0.95 เมตร เป็นระดับทรงต่ำต่อเนื่องปีนี้ฝนตกต่ำกว่าเกณฑ์ปกติมาก IMG20151122072832แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับชาวพิษณุโลกที่จะมาลอยกระทง มีทางเดินลงสู่ริมตลิ่งหลายจุด และปีนี้เทศบาลนครพิษณุโลกเข้มงวดเป็นพิเศษ ห้ามเล่น ห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟและโคมลอยบริเวณจัดงานลอยกระทงที่สวนชมน่านและหน้าวัดใหญ่ รวมถึงติดป้ายห้ามลงไปเก็บกระทงในแม่น้ำน่านที่เคยมีให้เห็นทุกปีIMG20151122072933

IMG20151122072435

IMG20151122072720

แสดงความคิดเห็น