ปีใหม่ม้งชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง 3 จังหวัดเริ่มแล้วที่บ้านใหม่ร่องกล้า

1449888205670เครือข่ายชุมชนม้ง 3 จังหวัด ร่วมกันประเพณีปีใหม่ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ประจำปี 2558 ที่บ้านใหม่ร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 11-13 ธ.ค. 2558 บรรยากาศมีชาวไทยภูเขาเผ่าม้งร่วมกิจกรรมและงานปีใหม่กันอย่างคึกคัก1449888201219

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2558  เครือข่ายชุมชนม้ง 3 จังหวัด ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และเลย ร่วมกันประเพณีปีใหม่ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ประจำปี 2558 ที่บ้านใหม่ร่องกล้า หมู่ 10 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 11-13 ธ.ค. 2558 โดยมีนายเอกพงศ์ กูลเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม เป็นประธานในพิธี จุดเด่นของงานมีการสู่ขวัญ และเลี้ยงผีบรรพบุรุษ นอกจากนี้ภายในงานจะมีการแต่งกายของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งมาร่วมทั้งงานอีกด้วย1449888178239

โดยการจัดงานปีใหม่ม้ง นั้นถือว่าเป็นส่งเสริม รักษาวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน ปลูกฝังให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่ารู้จักรักและหวงแหนประเพณีของตนเอง ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการให้กับประชาชนในท้องถิ่น การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอนครไทยและจังหวัดพิษณุโลกให้แพร่หลาย1449888188956

โดยมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เช่น การโยนลูกช่วงตามประเพณี การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันตีลูกข่าง วิ่งเปี้ยว การแข่งขันชักกะเย่อ เป้น้ำ และการแข่งขันยิงหน้าไม้ การแสดงเต้นรำของเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน การประกวดเดินโชว์เสื้อผ้าม้ง การร้องเพลง และการแสดงละครบนเวทีโดยมีชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานคึกคัก หากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวท่านใดต้องการไปเที่ยวชมปีใหม่ม้ง ที่บ้านใหม่ร่องกล้า ก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าว1449888163024
//////

แสดงความคิดเห็น