อบจ.พิษณุโลกจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง “น่อ เป๊ เจ่า”

received_899993716716225เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 ธันวาคม 2558 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.พิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11-16 ธันวาคม 2558 ณ หมู่ที่ 16 บ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกreceived_899994046716192 จัดขึ้นโดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สำหรับประเพณีปีใหม่ม้ง จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 ของทุกปี หากปีใดมีเดือนแปดสองหน จะกำหนดจัดงานในวันขึ้ย 1 ค่ำ เดือน 2 received_899994056716191ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งเพื่อส่งเสริม ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและหวงแหนการสืบทอดประเพณีของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ตลอดจนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพิษณุโลกreceived_899993736716223 โดยมีชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในเขตอำเภอชาติตระการ จำนวน 5 หมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้received_899992526716344 ภายในงานมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การโยนลูกช่วง การแสดงเต้นรำของเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน การแสดงบนเวทีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายreceived_899992523383011จากนั้นเวลา 14.00 น. วันเดียวกัน นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬา หมู่ 15 บ้านห้วยน้ำไซ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทยreceived_899993410049589 โดยมีชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจำนวน 5 หมู่บ้านในตำบลเนินเพิ่ม อ.นครไทย เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน สำหรับประเพณีปีใหม่ม้ง ถือเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวม้ง เพราะชาวเขาเผ่าม้งมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชนเผ่า ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งเพื่อส่งเสริม ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและหวงแหนการสืบทอดประเพณีของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ตลอดจนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพิษณุโลก received_899993733382890โดยในพิธีเปิดงานนั้น นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อุปกรณ์กีฬาพร้อมขนมมอบและปฏิทินปีใหม่ให้แก่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งของแต่ละหมู่บ้านอีกด้วยreceived_899993416716255
———————————-

 

แสดงความคิดเห็น