สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าขยายพันธุ์สตอเบอรี่ให้เกษตรกรไปปลูกสร้างรายได้

เร่ขยายกล้าสตอเบอรี่ (4)สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เร่งขยายพันธุ์กล้าสตอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน เบอร์ 80 และพันธุ์ 329 เพื่อให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกสร้างรายได้ ลดการใช้พื้นที่ปลูกข้าวโพดเร่ขยายกล้าสตอเบอรี่ (5)

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ขณะนี้ได้มีการขยายพันธุ์สตอเบอรี่ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ อ.ชาติตระการ นำไปปลูก เพื่อลดพื้นที่การปลูกข้าวโพด เสริมรายได้ให้กับครัวเรือน โดยสตอเบอรี่ที่ทางสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้านำไปปลูกนั้น เป็นพันธุ์พระราชทาน เบอร์ 80 และพันธุ์ 329 ในเนื้อที่ 1 ไร่เศษ และเพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยในการปลูกนั้นก็จะเน้นในระบบชีวพันธุ์ คือ ใช้จุลินทรีย์แบคทีเรียมาต้านทานหรือกัดกินศัตรูพืช จะไม่ใช้สารเคมีโดยเด็ดขาดเร่ขยายกล้าสตอเบอรี่ (2)

เร่ขยายกล้าสตอเบอรี่ (10)

นายนาวิน  อินทกูล หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ กล่าวว่า เดิมทีที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ร่วมกับหลายหน่วยงานทำการทดลองปลูกสตอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน เบอร์ 80 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ อ.ชาติตระการ นำไปปลูกโดยเริ่มต้นที่ 50 ตารางวาเท่านั้น แต่ในปีนี้ได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกเป็น 1 ไร่เศษ เพื่อให้นำต้นกล้าของสตอเบอรี่ที่มีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร โดยที่ผ่านมานั้นมีเกษตรกรให้ความสนใจ ติดต่อขอซื้อกล้าสตอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน เบอร์ 80 ไปปลูกกันจำนวนกว่า 30 ราย ทีเดียว ส่งผลให้ต้องมีการขยายพันธุ์กล้าให้มากยิ่งขึ้น สำหรับสตอเบอรี่ที่เกษตรกรให้ความสนใจนำไปปลูกจำนวนมาก คือ เบอร์ 80 มากกว่า พันธุ์ 329 เนื่องจากมีรสชาติหวาน อร่อย มีผลใหญ่ มากกว่า โดยราคานั้นถ้าเป็นต้นกล้าก็จะจำหน่ายให้เกษตรกร ต้นละ 3-5 บาทเท่านั้น แต่ถ้าเป็นผล ก็จะจำหน่ายให้เกษตรกรกิโลกรัมละ 200 บาท ซึ่งหากเกษตรกรท่านใดสนใจต้องการเพาะปลูกสตอเบอรี่ที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ สอบถามได้ที่ศูนย์สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า เบอร์ 055-316715 หรือ 081-2874994 เป็นประจำทุกวันเร่ขยายกล้าสตอเบอรี่ (6)

เร่ขยายกล้าสตอเบอรี่ (9)

………………………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น