วันเด็ก วันสนุกของน้อง ๆ นร.วัดสะกัดน้ำมัน

0005เมื่อวันปีใหม่ผ่านไป วันเด็กแห่งชาติก็กำลังจะมาถึงโดยปีนี้. “วันเด็กแห่งชาติ” ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 มกราคม คำขวัญในปี 2559 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” ของท่านนายก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีความคล้ายคลึงกับคำขวัญวันเด็กทุกๆปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยนั้นนายกของประเทศไทยจะมุ่งเน้นให้เด็กไทยนั้นเป็นเด็กดีของชาติ มีคุณธรรม ดั่งที่ว่าเด็กเป็นรากฐานของสังคม รัฐบาลจึงให้คำความสำคัญกับเด็กตลอดมา วันเด็กแห่งชาติเริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 ในเดือนตุลาคม. แล้วมาทำการเปลี่ยนแปลงเป็นเสาร์แรกของเดือนมกราคมเมื่อปี พ.ศ. 2508 ทางจังหวัดพิษณุโลกเองนั้นได้เห็นความสำคัญของวันเด็กแห่งชาติมีหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมวันเด็กทั้งระดับตำบล อำเภอ. หน่วยงานเอกชน. และจังหวัด0001

0002นายรังสฤษภ์ อ้วนวิจิตร ผ.อ.โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า “ทางโรงเรียนไม่มีกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ เพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนเพียง178 คน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์จะมีการจัดกิจกรรมแล้วจะนำเด็กโรงเรียนไปร่วมกิจกรรมด้วยทุกปี” คุณครูวนิดา. ศรีทับทิม. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4. กล่าวว่า “ ในการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้นได้ทำการบอกถึงความสำคัญของวันเด็ก เด็กจะต้องดี เก่ง ซื่อสัตย์ ตามค่านิยม 12 ประการ. และต้องมีการท่องคำขวัญวันเด็กทุกวันหน้าเสาธงเมื่อใกล้ถึงวันเด็ก และต้องปฏิบัติตามด้วย”0003

ด.ช. นัฐวัตน์. ชาติสิงห์ (น้องนัท) และ ด.ญ. สุรภา ทองชันลุก (น้องมิ้น) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 กล่าวถึงความรู้สึกเกี่ยวกับวันเด็กแห่งชาติว่าเป็นวันที่สนุก ทุกปีที่ผ่านมาของขวัญที่ได้และดีใจดีที่สุด คือ จักรยาน พัดลม  และปีนี้ วันที่ 8 มกราคม. พ.ศ. 2559 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และวันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559 เด็กๆจากโรงเรียนวัดสกัดน้ำมันและบริเวณใกล้เคียงตำบลท่าโพธิ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางองค์การบริหารตำบลท่าโพธิ์ที่จัดขึ้นในทุกๆปีที่ผ่าน0004

…………………………………………………………….

น.ส.นิโลบล  คำชนแดน นักศึกษาฝึกษางานพิษณุโลกฮอตนิวส์/รายงาน / 7 มกราคม 2559

แสดงความคิดเห็น