สำนักประชาสัมพันธ์เขต4จัดกิจกรรมวันเด็กให้น้อง ๆ ร่วมแสดงออก

12510648_1057711774250271_784593124_oวันที่ 9 ม.ค.59 ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็ก ประจำปี 2559 ซึ่งงานวันเด็กดังกล่าวสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้รู้จักใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อันจะนำเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองและจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมประเทศชาติในอนาคต ซึ่ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ว่า “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”12499506_1057715500916565_401664614_o สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ในครั้งนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก มุ่งเน้นการให้ความรู้เสริมสร้างการกล้าแสดงออกของเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมการละเล่นที่สนุกสนาน การแสดงจากโรงเรียนต่าง ๆ มากมาย กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปลูกป่าในใจคน การจัดนิทรรศการภายใต้กลิ่นไอความเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควบคู่กับการแจกของเราควบคู่กับการแจกของขวัญของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ยังได้จัดการถ่ายทอดสดกิจกรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกและถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก อีกด้วย12510588_1057715527583229_1055685200_o

12494044_1057712117583570_1012912269_o

12494255_1057711840916931_1213536319_o

12494109_1057711924250256_2009613221_o

12510821_1057711767583605_249651929_o

 

แสดงความคิดเห็น