พมจ.พิษณุโลกมอบผ้าห่มกันหนาว1,000 ผืนให้ประชาชนต.บ่อภาค

S__6012941วันที่ 19มกราคม 2559 เวลา 10.20 น. นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวประจำปี 2559 ณ โรงเรียนบ้านนาตอน ตำบลบ่อภาค อำเภอขาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกS__6012937

S__6012939โดยมีนายพยุง คุ้มสุพรรณ. นายอำเภอชาติตระการ. และนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวตำบลบ่อภาค มอบผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน พร้อมเดินพูดคุยกับชาวบ้าน โดยศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้คัดเลือกราษฎร์พื้นที่สูงอำเภอชาติตระการ จำนวน 1 ตำบล ตำบลบ่อภาค 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 8 บ้านร่มเกล้า, หมู่ 12 บ้านขุนน้ำคับ, หมู่ 13 บ้านน้ำจวง, หมู่ 15 บ้านสงบสุข, หมู่ 16บ้านน้ำจวงใต้ รวม 1,100 คนที่ประสบภัยหนาวและโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมและคนไร้ที่พึ่งซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของกระทรวงการพัฒนาสังคมS__6012944

S__6012932ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งที่มอบให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ภายใต้โครงการ “ของขวัญปีใหม่ จากใจ พม.” ประจำปี 2559S__6012953

.S__6012942S__6012940……………………………………………………..

รายงานโดย…..น.ส.นิโลบล  คำชนแดน นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร นศ.ฝึกงานพิษณุโลกฮอตนิวส์ 19 มกราคม 2559

แสดงความคิดเห็น