อากาศแปรปรวนผลดีน้ำไหลเข้าเขื่อนมากขึ้นแม่น้ำน่านปรับตัวสูง

0002วันที่ 28 มกราคม 2559 จากสภาพอากาศแปรปรวนในภาคเหนือจากความกดอากาศสูงจากจีนและคลื่นกระแสลมตะวันตกปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ส่งผลดีต่อพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจ.พิษณุโลก ที่กำลังเผชิญสถานการณ์ภัยแล้ง มีฝนตกต่อเนื่อง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-27 มกราคมที่ผ่านมา วันนี้ ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารจัดการน้ำภาคเหนือตอนล่างจ.พิษณุโลก รายงานสถานการณ์แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านอ.เมืองพิษณุโลก ที่สถานีวัดระดับน้ำ N5 A เชิงสะพานเอกาทศรถ แม่น้ำน่านเพิ่มระดับขึ้นมาก อยู่ที่ระดับ 1.51 เมตร มีน้ำไหลผ่าน 136 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับวานนี้ 27 มกราคม 2559 ระดับน้ำอยู่ที่ 1.37 เมตร มีน้ำไหลผ่าน 122 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที0001

0004

ขณะที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ก็มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมากขึ้นเช่นกัน วานนี้ 27 มกราคม 2559 มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ 1.27 ล้านลูกบาศก์เมตร วันนี้การระบายน้ำออกยังคงระบายปริมาณเท่าเดิมวันละ 1.04 ล้านลูกบาศก์เมตร การกักเก็บน้ำอยู่ที่ 361 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุอ่างเก็บน้ำ 939 ล้านลูกบาศก์เมตร0003 (2)

 

 

แสดงความคิดเห็น