ประตูน้ำบางแก้ว อ.บางระกำแห้งขอดยาวถึงเดือนพ.ค.

720165วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ ของจังหวัดพิษณุโลกยังคงขยายวงกว้าง โดยเฉพาะ ในพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก แหล่งน้ำทางธรรมชาติ ต่างแห้งขอดกันแทบไม่มีน้ำหล่อเลี้ยง โดยเฉพาะที่บริเวณฝายประตูน้ำคลองบางแก้ว หมู่ 7 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นประตูรับน้ำแม่น้ำยมสายเก่า จาก จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์ ไหลผ่านตัว อ.บางระกำ เพื่อไปยัง อ.สามง่าม จ.พิษณุโลก ก่อนที่จะรวมตัวที่แม่น้ำเจ้าพระยา ไปเข้าสู่ จ.นครสวรรค์ ปรากฏว่าแม่น้ำยมสายเก่า ที่ไหลผ่านประตูน้ำบางแก้ว ไม่มีน้ำเลย มานานตั้งแต่เดือนธันวาคม ที่ผ่านมา720166

720171นายกฤษณะ  บุตรบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักชลประทานที่ 3 จ.พิษณุโลก กล่าวว่าสถานการณ์น้ำที่แห้งขอด ที่บริเวณฝายบางแก้ว แห่งนี้แห้งขอด เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยในปีที่ผ่านมา ทางกรมชลประทาน ได้ประกาศงดส่งน้ำ แต่ปีนี้น้ำในเขื่อนเหลือน้อย ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ จ.สุโขทัย และ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ได้ แต่ส่งได้เพียงน้ำอุปโภคบริโภคเท่านั้น ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 3 ได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเบื้องต้นทางประชาชนก็เข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดี ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ ก็ได้ช่วยเหลือพึ่งตนเอง ด้วยการขุดบ่อบาดาล ในการนำน้ำขึ้นมาปลูกข้าว หรือ พืชน้ำน้อย แทน ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ขณะที่ประตูน้ำบางแก้ว แห้งนี้คาดว่าในเดือน พ.ค.-มิ.ย. ปีนี้น้ำเหนือ ก็จะไหลมาตามฤดูกาล เกษตรกรสามารถใช้น้ำได้อย่างปกติ720164

720167/////////////

 

แสดงความคิดเห็น