น้ำตกชาติตระการแห้งแต่พบบ่อน้ำผุดกลางลำธารตลอดเวลาใสสะอาดดื่มกินได้

30841วันที่   25 ก.พ.2559 นายอมร ต่อเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 11 พร้อมด้วยนายนิพนธ์ ภิญโญ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ ได้เดินทางไปตรวจสอบน้ำตกชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก หลังจากกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้สายน้ำตกที่เคยไหลลงสู่ชั้นล่างมีน้ำไหลลงมาน้อยมาก หรือ แทบไม่มีน้ำไหลลงมาเลย ซึ่งแตกต่างจากช่วงหน้าฝนที่มีน้ำไหลหลากลงมาจากเขามาก แต่ปัจจุบันยังพอมีน้ำขังอยู่แอ่งชั้นล่างพอสมควร  ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ เพราะยังมีกระแสน้ำไหลลงพื้นราบตลอดเวลา 30840

นายนิพนธ์ ภิญโญ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ กล่าวว่า น้ำตกชาติตระการ ยังพอมีน้ำอยู่บ้าง เนื่องมีการสร้างฝายเล็กๆกันน้ำเป็นช่วงๆ ในแต่ละชั้นของน้ำตกบนเขากว่า 20 ฝาย เพื่อสร้างความชื้นให้กับป่า และต้นไม้ก็ขึ้นมาเอง ชะลอน้ำเป็นช่วงๆ เพราะช่วงหน้าแล้งน้ำจะได้มีตลอด โดยช่วงสงกรานต์จะไม่มีแห้ง เพราะมีน้ำข้างบนจะปล่อยลงมา แต่จะให้มีน้ำตกไหลลงมาแรงนั้นคงไม่ได้ ซึ่งต้องบริหารจัดการน้ำใช้ในฤดูกาลแล้งนี้ให้ได้30835

นอ310214กจากนี้ในบริเวณชั้นล่างน้ำตกชาติตระการนั้น มีบ่อน้ำผุดอยู่ 1 บ่อ ตลอดเวลาจะมีน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดินและหิน ซึ่งเป็นน้ำที่ใสสะอาดไม่มีแห้ง น้ำไหลออกมาตลอดเวลา โดยน้ำในบ่อน้ำผุดสามารถดื่มได้ เนื่องจากน้ำไหลงมาจากภูเขาผ่านชั้นหิน ดิน และทราย มาหลายชั้น ก่อนจะผุดขึ้นมาบริเวณบ่อผุดแห่งนี้ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำอีกแห่งที่ไม่เคยแห้งไหลลงสู่พื้นราบตลอดทั้งปี310217

310215นายนิพนธ์ ภิญโญ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ กล่าวอีกว่า  บ่อน้ำผุดแห่งนี้มีมาพร้อมกับน้ำตก ปัจจุบันเป็นบ่อน้ำที่ชาวบ้านหรือร้านค้าภายในอุทยานมาตักไปใช้ในการดื่มกินแทนน้ำประปา  เพราะมีความสะอาดมาก เนื่องจากทุกๆปี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอชาติตระการจะมาตรวจสอบน้ำในบ่อผุดอย่างสม่ำเสมอ และยืนยันว่าน้ำในบ่อผุดสะอาดสามารถดื่มได้ ปราศจากอันตรายจากสิ่งแปลกปลอม หรือเชื้อโรคใดๆ เพราะทุกวันเจ้าหน้าที่อุทยานใช้น้ำบ่อผุดไปดื่มเป็นประจำเช่นกัน

////////

แสดงความคิดเห็น