พุทธศาสนิกชนชาวพิษณุโลกบวชเนกขัมมบารมีในวันวิสาขบูชา

บวชเนกขัมมบารมี (6)วันที่ 19 พฤษภาคม 2559  ที่ศาลา 2 วัดท่ามะปราง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก พระปลัดอุดมศักดิ์ อุตมสักโก รองเจ้าอาวาสวัดท่ามะปราง   ได้นำพุทธศาสนิกชนผู้บวชเนกขัมมะบารมี แต่งกายด้วยชุดสีขาว  จำนวนกว่า 40 คน สวดมนต์ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา  ซึ่งเป็น วันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน ซึ่งพุทธศาสนิกชนต่างน้อมกราบไหว้คุณพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์   ทางวัดท่ามะปราง  จึงจัดโครงการบวชเนกขัมมะบารมี  เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา  ในช่วงสัปดาห์วิสาขบูชา  รวม 7 วัน  ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม  2559 บวชเนกขัมมะบารมี (4)

พระปลัดอุดมศักดิ์ อุตมสักโก รองเจ้าอาวาสวัดท่ามะปราง   กล่าวว่า  การบวชเนกขัมมะบารมี เป็นการให้โอกาสแก่ชีวิตในการนำตนเองเข้าหาธรรมะ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้อย่างเหมาะสม  โดยทางวัดท่ามะปราง จ.พิษณุโลก จัดให้มีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ คือ ฟังเทศน์  ศึกษาธรรม  สวดมนต์ภาวนา บริหารกาย-จิต  เน้นการปฏิบัติธรรมรักษาศีล  8  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสมบุญบารมีบุญกุศลให้กับตัวพุทธศาสนิกชนและครอบครัวที่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรม แล้วนำหลักธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการใช้ชีวิตอย่างมีสติอีกด้วยบวชเนกขัมมะบารมี (2)

บวชเนกขัมมะบารมี (3)

แสดงความคิดเห็น