ตรวจสอบการอำนวยความสะดวกผู้พิการ

1467099575043วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เวลา 20.00 น. นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้นำคณะ นางไพรวรรณ พลวัน รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1467099577776ลงพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้พิการ เช่น ห้องน้ำผู้พิการ ทางลาด และจุดบริการให้ผู้พิการในการใช้อินเตอร์เน็ตและติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้มีความสะดวกเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้146709957995014670995870361467099598509
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

แสดงความคิดเห็น