แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดโครงการประชารัฐ พลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่อช.ทุ่งแสลงหลวง

197398วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. จุดสกัดห้วยทรายเหนือ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พลโทสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐ พลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒาอย่างยังยืน โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางวราภรณ์ กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรม197406 งานประชารัฐพลิกพื้นพื้นป่าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 7 รอบ  และเพื่อตอบสนองนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการสร้างฝายประชารัฐ ที่ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส่งเสริมการสร้างฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ เพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง เพื่อชะลอความแรงของน้ำแล้วค่อยๆทยอยปล่อยออกมาตามลักษณะของฝาย โดยให้ทำงานร่วมมือกันทุกฝ่ายแบบบูรณาการ ในส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้คัดเลือกจุดสกัดห้วยทรายเหนือ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเป็นพื้นที่เปิดตัวโครงการโดยการปลูกต้นไม้ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์197409

197410

197411

197403

197402
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

แสดงความคิดเห็น