กองทัพภาคที่ 3 ประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินชาวนา

DSC_0320เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 59 ที่ห้องประชุมคชรัตน์ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก พล.ต.ธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจง ผลการประชุมแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของกลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนกลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือDSC_0327สำหรับการประชุมครั้งนี้  เพื่อชี้แจงผลการประชุมแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของกลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย  เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ โดยจะมีการผ่อนผันระยะการถือครองทรัพย์รอการขายออกไปให้อีก 5 ปี  ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาการถือครองทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้นเป็นเวลา 10 ปี  DSC_0332

 

แสดงความคิดเห็น