ฝึกเด็กนร.เป็นเถ้าแก่น้อย เปิดบริษัททำงานสร้างรายได้

13728437_1236250543074067_1308564735_oกระเช้าดอกไม้หลากหลายรูปแบบนี้ เป็นฝีมือของน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ซึ่งเป็น 1 ใน 225 โรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสุจริตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ให้มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 13694150_1236250529740735_1331787423_o
บริษัท กิ๊ฟช็อปแอนด์เพาเวอร์ลิมิเต็ด ของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ก็เช่นกัน จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ดำเนินธุรกิจ จำหน่ายสินค้าประเภทของขวัญของที่ระลึก และดอกไม้ประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ในรูปแบบของบริษัท แบ่งการทำงานเป็นฝ่ายต่างๆ มีทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด สินค้าที่นำมาจำหน่ายก็จะนำมาจากผลงานของเด็กนักเรียน เมื่อจำหน่ายได้ก็จะจัดสรรเป็นต้นทุน กำไรตามหลักของการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอน สอดรับกับนโยบายของโรงเรียนสุจริต ของกระทรวงศึกษาธิการในนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ภายใต้การดูแลของนางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ได้มอบหมายให้ นางภารณี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนกลุ่มนี้ 13699461_1236250586407396_1708523582_o
เด็กหญิงชุติมาพร อินมั่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บอกว่า การทำดอกไม้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนสุจริต เราได้ดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ. และโรงเรียนของเราได้ดำเนินการตามนโยบายและได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสุจริต กลุ่มของเราได้พัฒนาตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต สำหรับบริษัท กิ๊ฟช็อปแอนด์เพาเวอร์ลิมิเต็ด ทางกิ๊ฟช็อป ก็จัดจำหน่ายประเภทพวกกุญแจ กระเป๋าใส่สตางค์ เราจะทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลาง รับของมาจำหน่ายในราคาไม่ต่ำกว่าต้นทุนและไม่แพงเกินไปค่ะ ส่วนเพาเวอร์ลิมิเต็ด จะเป็นการจัดดอกไม้เป็นช่อบูเก้ ช่อดอกไม้อีเคบานะ ใส่แจกันสำหรับนำไปแสดงความยินดี เป็นต้น ทางกลุ่มได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างทักษะชีวิต และเรายังได้บุญด้วย โดยตัดกำไร 5 % เช่น ช่อบูเก้ ราคาขาย 20 บาท ต้นทุนของเราอยู่ที่ 15 บาท กำไร 5 บาท ตัดให้เด็ก 2 บาท ที่เหลือ 3 บาท ก็ตัดเข้ากองทุนจิตอาสาค่ะ” 13711471_1236250563074065_133243874_o
ด้าน เด็กหญิงปภาวิรินทร์ เม่นขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บอกว่า “บริษัทของเราจะทำช่อบูเก้ ทำกระเช้าดอกไม้ เป็นกิจกรรที่ดีมากค่ะ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หากจบไปทำงานเราก็สามารถนำความรู้ตรงนี้เป็นอาชีพเสริมและมีรายได้เสริมด้วยค่ะ”
นอกจากบริษัท กิ๊ฟช็อปแอนด์เพาเวอร์ลิมิเต็ด ของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จะเป็นจุดประกายความคิดในการพัฒนาทักษะให้แก่นักเรียนแล้ว ก็ยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่นักเรียนอีกด้วย สำหรับผู้สนใจสั่งซื้อแจกันดอกไม้ หรือของขวัญ ของที่ระลึก เข้าไปดูผลงานได้ที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก ที่ www.bdc.ac.th โทร.0-5530-4182 ค่ะ13720636_1236250523074069_1701588368_o
……………………………………………..
วรางคณา อนันตะ / ข่าว

แสดงความคิดเห็น