ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มอบให้กำลังพลและครอบครัวนำไปเลี้ยง

13833294_1025341537514775_59764679_oวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง และนางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ จัดขึ้นโดยกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ร่วมกับข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และผู้มีจิตศรัทธา 13838204_1025341464181449_367640937_oโดยมี พลโท บรรเจิด ฉางปูนทอง แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททั้งสองพระองค์ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ตลอดจนกำลังพลและครอบครัวของหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ที่มีฐานะยากจน แต่มีพฤติกรรมสมควรได้รับความช่วยเหลือ โดยได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาและจากส่วนราชการต่างๆ นำมาจัดหาโค-กระบือ ที่กำลังจะถูกฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์จำนวนทั้งสิ้น 30 ตัว เพื่อนำมามอบให้กับเกษตรกรที่ยากจน ภายในพิธีดังกล่าวมีข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีจำนวนมาก13839826_1025341520848110_1786095242_o
13840565_1025341474181448_2116259440_o
13633482_1025341507514778_534594720_o————————————————-

แสดงความคิดเห็น