พมจ.พิษณุโลกออกรณรงค์ให้ความรู้ พรบ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙

????????????????????????????????????

วันที่ 28 ก.ค. 2559 ที่ตลาดร่วมใจหรือตลาดเทศบาล 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันเดินรณรงค์เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินกิจกรรม ประชารัฐ ร่วมใจ หยุดการขอทาน หลังจากที่วันนี้ เป็นวันแรกที่เริ่มใช้ พรบ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ DSC_0027
นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ด้วยพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 วันนี้จึงได้มีการลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ. ศ. 2559 ซึ่งคนขอทานคือคนที่ขอทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเป็นการขอด้วยวาจาข้อความหรือการแสดงกิริยาอาการใดๆ โดยมิได้ตอบแทนด้วยการทำงานอย่างใดหรือด้วยทรัพย์สินใดๆ แต่ไม่รวมถึงการขอกับฉันญาติมิตรหรือการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรหรือการกระทำผู้อื่นเกิดความสงสารและมอบทรัพย์สินให้โดยไม่มีการตอบแทนด้วยการทำงานหรือด้วยทรัพย์สินใดๆ DSC_0010
ซึ่งในการรณรงค์วันนี้ยังพบว่ามีหญิงชรามานั่งขอทานอยู่ 1 คน ทางพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จึงได้ทำการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอบางระกำจึงแนะนำให้กลับบ้านพร้อมให้ความรู้ในเรื่อง พรบ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับจังหวัดพิษณุโลกมีการเตรียมแผนในการช่วยเหลือในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนขอทานและคนเร่ร่อนเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงชีพตัวเองต่อไป
นอกจากนี้ในส่วนของประชาชนได้แสดงความคิดเห็นว่า พรบ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเรื่องดีเพราะได้เป็นการควบคุมดูแลแก๊งมิจฉาชีพที่อาจแฝงตัวมาเป็นขอทาน อีกทั้งเป็นการจัดระเบียบอีกด้วยDSC_0007

แสดงความคิดเห็น