นายอำเภอวัดโบสถ์นำปลูกต้นตาลบนสันเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

787388วันที่ 3 สิงหาคม 2559  นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ พันโทสิทธิ มณีรัตน์ ผู้บังคับกองพัน สื่อสารที่ 4 นายชัยวัฒน์ สุวรรณภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว นายเอกสิทธิ์ เมืองเปรม นายกอบต.คันโช้ง ฯลฯ ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยเลือกต้นตาล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อำเภอวัดโบสถ์ จึงนำผลตาลหรือกล้าตาล จำนวนกว่า 10,000 ต้นไปปลูกบริเวณหัวเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน หมู่ 4 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก พานำนักเรียนโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมมาร่วมปลูกป่าพร้อมประชาชนชาว ต.คันโช้ง ร่วมปลูกป่าในครั้งนี้ 787389
นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ กล่าวว่า อำเภอวัดโบสถ์ มีชื่อเสียง หรือ มีสินค้าเลื่องชื่อ คือ น้ำตาลสด ผลผลผลิตมาจากต้นตาล ที่นิยมปลูกกันแถบตอนล่างหรือพื้นราบของอำเภอวัดโบสถ์ แต่ปัจจุบัน หลายพื้นที่โค่นต้นตาลจำนวนมาก เพื่อปรับพื้นที่ทำไร่นา ส่งผลให้ต้นตาลเหลือน้อย จึงมีความคิดนำต้นตาล ไม้ผลมาปลูกเพื่อการอนุรักษ์และสามารถยังกินผลคือ ลอนตาลและน้ำตาลสด ปัจจุบันราคาสูงขึ้น เหตุปริมาณผลผลิตสู่ตลาดน้อยลง จึงมีแนวความคิดนำต้นตาลขึ้นมาปลูกที่ดอนบ้าง ซึ่งได้สอบถามจนท.เกษตรอำเภอวัดโบสถ์แล้วยืนยันว่า สามารถปลูกได้ เหตุต้นจากเมล็ดผลตาล สามารถยั่งรากลงดิน เป็นการปลูกป่าอย่างถาวร

แสดงความคิดเห็น