นร.นครชุมพิทยาฯสืบสานภูมิปัญญาทำไม้กวาดดอกหญ้าขายจากโรงเรียนสู่โรงเรียน

13987880_1250477761651345_1471365602_o ไม้กวาด เป็นอุปกรณ์ที่ยังจำเป็นต้องใช้ภายในครอบครัว แม้ปัจจุบันบางบ้านได้นำเครื่องดูดฝุ่นเข้า มาใช้บ้างแล้วแต่ก็ยังมีบ้านและสถานที่ต่าง ๆ อีกจำนวนไม่น้อย ที่ต้องการใช้ไม้กวาด ที่โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอนครไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มนี้ กำลังทำไม้กวาดดอกหญ้า เพื่อส่งจำหน่ายให้แก่โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก ที่ทางกลุ่มแม่บ้านในตำบลนครชุม ได้มาเป็นวิทยากรและสอนให้ จนสามารถทำเป็นและนำไปจำหน่ายได้ เป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และเสริมรายได้ให้กับโรงเรียนและครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง 13931427_1250477604984694_816686590_oนายนวพงศ์ ดวงอุปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุม รัชมังคลาภิเษก เปิดเผยว่า โรงเรียนนครชุม รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ที่อยู่บนร่องเขา ดูแลพื้นที่ตำบลน้ำกุ่มและตำบลนครชุม มีพื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง 132 กิโลเมตร ชุมชนทั้ง 2 ตำบล มีอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า ซึ่งเป็นอาชีพที่ได้สืบทอดต่อกันมา โรงเรียนจึงได้ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับนักเรียน เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของหมู่บ้านด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่บ้านและกำนัน ตั้งกลุ่มชุมชนขึ้นมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพื่อสร้างอาชีพให้กับนักเรียนโดยการทำไม้กาดดอกหญ้า “สำหรับการส่งขายเราหาตลาดโดยเริ่มจากการขายให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่เป็นโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพิษณุโลก เพราะทุกสถานที่ ส่งขายทางอินเตอร์เน็ต ถ้านักเรียนผลิตไม่พอก็ไปรับจากชุมชนมา เป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกัน สร้างอาชีพให้นักเรียนและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ครับ” 13931651_1250477884984666_137597332_oทางด้าน นางสาวกวีณา จงรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เล่าว่า “ วันนี้ มาทำไม้กวาด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน วัสดุก็จะมีดอกหญ้า เชือก ไม้ไผ่ ส่วนดอกหญ้าก็หาได้จากชุมชนบนเขา เราจะใช้เวลาทำในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มาทำไม้กวาดกัน ใช้เวลาทำประมาณ 1 ชั่วโมง ถ้าเป็นมัดขายมัดละ 300 บาท (10 ด้าม) ถ้าขายแยกด้ามละ 30 บาทค่ะ ต้นทุนด้ามละ 20 บาทค่ะ ทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็จะนำส่งให้กับโรงเรียนในเมือง เช่น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นรายได้เสริมเพิ่มทักษะชีวิตได้ค่ะ” สำหรับไม้กวาดดอกหญ้าของนักเรียนโรงเรียนนครชุม รัชมังคลาภิเษก และกลุ่มแม่บ้านตำบลนครชุม ถือว่าเป็นไม้กวาดที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรงคงทน สามารถใช้ได้นานหลายเดือน ทำให้โรงเรียนในตัวเมืองหรือโรงเรียนขนาดใหญ่สั่งซื้อเพื่อแจกตามห้องเรียนในแต่ละเทอม เป็นการสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็ก สามารถพึ่งพาตนเองได้ หากโรงเรียนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนนครชุม รัชมังคลาภิเษก เบอร์โทร 055-310169 หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 089 – 223 6387 13987110_1250480361651085_1654632436_o………………………………………………………………………. วรางคณา อนันตะ / ภาพ-ข่าว นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.39

แสดงความคิดเห็น