เลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานที่ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

4วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง และ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางวราภรณ์ กีฬาแปลง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก สมาคมอาสามัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของให้ผู้ต้องขังและผู้ไร้ที่พึ่ง 1
ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมเกล้า ฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้ดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยมาเป็นปีที่ 19 และสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจึงถือโอกาสนี้ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ 76 แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถดำเนินงานมาเป็นปีที่ 17 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย2จึงถือโอกาสนี้ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ 76 จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และกิจกรรมวันอื่นตามความเหมาะสมในเดือนสิงหาคมและเดือนธันวาคม 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 89 พรรษาและในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยกิจกรรมมีเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานและมอบสิ่งของแก่ผู้รับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทองและ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก จำนวน 1,000 คน 3

5

6
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

แสดงความคิดเห็น