ประวัติพล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 ทหารเพื่อประชาชน

DSC_0602พล.ต.นพพร  เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 หรือ ผบ.พล.ร. 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นนายทหารที่สื่อมวลชนในจ.พิษณุโลกได้ทำงานร่วมกันมากที่สุดท่านหนึ่ง สไตล์การทำงานที่ชอบเข้าถึงพื้นที่ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงที เบ็ดเสร็จ เป็นเอกลักษณะเฉพาะตัวของพี่ไจแอ้นท์ หรือ ผบ.พล.ร.4 ท่านนี้  20160407_143006

DSC_0571ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สื่อมวลชนในพิษณุโลกได้ทำงานร่วมกับท่านมาโดยตลอด ทั้งภารกิจหลักของนายทหารราบ ที่ดูแลพื้นที่แนวชายแดนไทยพม่าด้านทิศตะวันตก ในตำแหน่งผู้บัญชาการ กองกำลังนเรศวร ดูและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนตั้งแต่ทิศเหนือของไทยจากเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก สื่อมวลชนพิษณุโลก หลายแขนงได้มีโอกาสติดตามผบ.พล.ร. 4 ไปปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมหน่วยทหารตามแนวชายแดนบ่อยครั้ง ขณะที่ภารกิจรองที่พบปะมวลชนทุกหมู่เหล่า ตั้งแต่ระดับบริหารถึงประชาชนเดินดิน  พล.ต.นพพร ก็ทำงานได้อย่างเข้มแข็ง ในปัญหาเฉพาะหน้าแต่ละด้าน และตามภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหมาย13920869_621080121399284_251981384169739292_n

พล.ต.นพพร  เรือนจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2501 ปัจจุบัน อายุ 58 ปี   ภรรยาชื่อ    ดร.กรรณิกา    เรือนจันทร์    อายุ  56 ปี บุตรชื่อ   นาย ภาคภูมิ   เรือนจันทร์  น.ส.ปรารถนา   เรือนจันทร์  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่  107  หมู่ที่ 3 ตำบล  ริมใต้   อำเภอ  แม่ริม  จังหวัด  เชียงใหม่13923463_621080128065950_2162367624733073491_o

ประวัติการศึกษาและรับราชการ  รร.ตท. รุ่น ๑๙  ปี  ๒๕๒๑ รร.จปร.รุ่น ๓๕ ปี  ๒๕๒๖13923883_621080391399257_5363593694375928930_o

ประวัติรับราชการ/ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญที่ผ่านมา – ปัจจุบัน

ผบ.มว.ร.๑๗ พัน.๑ พ.ศ.๒๕๒๖ – ๒๕๒๙

ผบ.ร้อย.อวบ.ร.๑๗ พัน.๑ พ.ศ.๒๕๓๐ – ๒๕๓๒

ผบ.ร้อย.สสก.ร.๑๗ พัน.๑ พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๓๓

ประจำ รร.สธ.ทบ. พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๓๔

ผช.ฝขว.พล.ร.๔ พ.ศ.๒๕๓๕ – ๒๕๓๗

หน.ฝยก.พล.ร.๔    พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๓๙                         13988040_621080161399280_1096187457199557472_o

หน.ฝยก.จทบ.พ.ย. พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๔

ผบ.ทพ.๓๖  พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๖

รอง ผบ.ร.๗ พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๙

ผบ.ร.๗  พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๐

เสธ.พล.ร.๔ พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๕

รอง ผบ.พล.ร.๔ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗

ผบ.พล.ร.๔/ผบ.กกล.นเรศวร               พ.ศ.๒๕๕๗ (๑ ต.ค.๕๗) – ปัจจุบัน13987374_621080138065949_3826620510355437464_o

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สื่อมวลชนในจ.พิษณุโลก ได้คลุกคลีและติดตามการทำงานข่าวของท่านเรื่อยมา ตั้งแต่ท่านยังยศพันเอก ตำแหน่งเสนาธิการ กองพลทหารราบที่ 4 บทบาทภารกิจ ในการนำกำลังพลเข้าป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองพิษณุโลกในปี 2554 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามอำเภอต่าง ๆ ในปีน้ำท่วมใหญ่ จนมารับตำแหน่งรองผบ.พล.ร. 4 ท่านก็ยังปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างเข้มแข็งในหลาย ๆ ด้านที่ชาวพิษณุโลกมักพบกับท่านประจำ ทั้งแก้ปัญหาบ่อน เด็กแวนซ์ การจัดระเบียบสังคมด้านต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย กระทั่งท่านขึ้นมาเป็นผล.พล.ร. 4 ก็ยังคงทำงานในสไตล์ดุดันเข้มแข็ง แก้ปัญหาในพื้นที่แบบถึงลูกถึงคน14047172_621080494732580_705974869947357394_o

14047179_621080258065937_3755844228352196524_o

รอบปี 2559 ที่ผ่านมา ในพิษณุโลกมีปัญหาหลายด้าน การทำงานของพล.ต.นพพร สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว   การเข้าตรวจค้นปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่  การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหมู่บ้านศรีทรัพย์ตำบลหัวรอ เข้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอ.นครไทย การเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้านต่าง ๆ ผลงานล่าสุดคือการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อัคคีภัยในอาคารสูง ในพื้นที่จ.พิษณุโลกและกำแพงเพชร ระดมสรรพกำลังซักซ้อมแผนด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่มี ทำให้รู้ว่า มีขีดความสามารถในการควบคุมและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้มากน้อยแค่ไหนDSC_0668

9

DSC_0677

กระทั่งภารกิจที่ปฏิบัติเป็นปกติ น้ำท่วมในพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน พล.ต.นพพร ก็ไม่รอช้า   ขึ้นเครื่องไปตรวจสถานการณ์ด้วยตนเอง เป็นเช่นนี้ทุกครั้งไปในการเข้าถึงเพื่อแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชน  และเป็นการทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายสมชายชาติทหาร13882336_621080254732604_5282320537282324622_n

14047287_621080398065923_295859880110969659_o

เราชาวสื่อมวลชนพิษณุโลกที่เคยร่วมงานร่วมติดตามทำข่าว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพล.ต.นพรพ  เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร. 4 และนายทหารทุกท่านที่ประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกครั้งนี้อย่างสุดซึ้ง พวกท่านจะอยู่ในความทรงจำและเป็นแบบอย่างในการทำงานเพื่อประชาชนตลอดไป   234742

DSC_3578

13584737_621080231399273_8974912263056673523_o

14021634_292722657755557_8575744573591636863_n

13924873_292722601088896_5261434936290260861_n

13925315_292722054422284_4800050457260411897_n

12321582_10201635831252921_6964614548751053972_n

ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก

ทีมข่าวพิษณุโลกฮอตนิวส์

16 สิงหาคม 2559

…………………………………………………………………………………………………….

 

 

แสดงความคิดเห็น