ศาลเยาวชนและครอบครัวจ.พิษณุโลกปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯที่เขื่อนแควน้อยฯ

1เมื่อเวลา 10.00 วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณริมเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักศาลยุติธรรม เป็นประธานจุดธูปเทียนบาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้สดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเปิดกิจกรรมโครงการ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา2

โดยพนักงาน ข้าราชการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก และประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 200 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้รอบพื้นที่เขื่อนแควน้อย ทั้งนี้นอกจากเป็นการเทิดพระเกียรติแล้วเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นและเยาวชนรู้จักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย4

3

5

6

7

///////////

แสดงความคิดเห็น