แม่น้ำน่านจ.พิษณุโลกเพิ่ม 5 ม. น้ำยม จ.สุโขทัยมาลง แข่งเรือกำลังดี

15วันที่ 17 กันยายน 2559 สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ ที่แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลกวันนี้ได้ปรับตัวสูงขึ้นมาก ที่ระดับ 5 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 416 ลบ.ม. ต่อวินาที เป็นระดับที่เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงที่ลดลงมาต่ำสุดที่ 0.5 เมตร เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 จากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบใด ๆ ในเขตแม่น้ำน่าน และส่งผลดีกับงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จ.พิษณุโลก ประจำปี 2559 ณ ลำน้ำน่าน หน้าวัดใหญ่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองพิษณุโลก 17-18 กันยายน 25595

4นายบรรดิษฐ์  อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำในวันนี้ว่า จ.พิษณุโลก ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักสองส่วน ด้านทิศตะวันออกของจังหวัด ช่วง 14-15 กันยายน 2559 ฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากล้นตลิ่งที่อ.ชาติตระการ นครไทย อ.วังทอง และอ.เนินมะปราง ณ วันนี้ระดับน้ำสาขาในลุ่มน้ำน่านต่าง ๆ เริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้ว ลำน้ำคลองชมพู ที่ท่วม ต.ชมพู ได้ไหลลงมาสร้างผลกระทบล้นตลิ่งบ้างที่ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม แม่น้ำวังทองที่ท่วมในเขตอ.วังทองก็เริ่มลดระดับลงมาก แต่ยังมีผลกระทบในเขตต.วังพิกุล และต.แม่ระกา ส่วนลำน้ำภาคที่ อ.ชาติตระการ และลำน้ำแควน้อย ที่อ.นครไทย ขณะนี้ก็กำลังลดระดับลงมาก และส่งผลดี กับการกักเก็บน้ำของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ ที่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนถึงวันละ 20 ล้านลบ.ม. และการระบายออกก็มาแค่วันละ 1.3 ล้านลบ.ม.เท่านั้น คาดว่าในลุ่มน้ำสาขาของลำน้ำน่านทั้งหมดจะกับเข้าสู่ภาวะปกติใน 1-2 วันนี้11

ส่วนผลกระทบในเขตลุ่มน้ำยมทางด้านทิศตะวันตกของจ.พิษณุโลก วานนี้ มีการระบายน้ำจากประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย มาลงแม่น้ำยมสายเก่าในปริมาณ ส่งผลกระทบน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำยมสายเก่าในเขต อ.พรหมพิราม  วันนี้ ได้มีการปรับการระบายน้ำลดลงแล้ว โดยผันน้ำแม่น้ำยมจ.สุโขทัย ลงแม่น้ำน่านที่ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ไม่เกิน 80 ลบ.ม. ต่อวินาที และผันลงสู่ยมสายเก่า ไม่เกิน 80 ลบ.ม. ต่อวินาทีเช่นกัน เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่กำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมข้าว ในวันนี้ ชลประทานยังคงระดมเครื่องจักร และกำลังคน เข้าพื้นที่ช่วยเหลือชาวนาในเขตต.ท่าช้าง ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม ทั้งรถแมคโคร 15 คัน เสริมแนวคันดินกั้นแม่น้ำยมสายเก่า และเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ สูบน้ำออกจากนาข้าวที่ถูกน้ำท่วมขัง คาดว่าจะมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบบ้าง แต่คงไม่มากนัก จากพื้นที่ปลูกข้าว 120,000 ไร่ ในเขตอ.พรหมพิราม อ.เมืองพิษณุโลก และ อ.บางระกำimg_3380

img_3390

img_3409

img_3410

……………………………………………………………………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น