เสริมเครื่องสูบน้ำออกจากนาข้าวต.ท่าช้าง กองบิน46 ส่งกำลังพลช่วยทำแนวกั้น

1วันที่ 26 กันยายน 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การต่อสู้กับน้ำ ที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวในเขตม.10 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก น้ำจากแม่น้ำยมสายเก่าที่ผันมาจากจ.สุโขทัยช่วงกลางเดือนกันยายนได้สร้างผปลกระทบกับนาข้าวอายุ 2-3 เดือนใกล้จะเก็บเกี่ยวได้ ในต.ท่าช้างหลายพันไร่ โดยตลอดแนวแม่น้ำยมสายเก่า หรือ คลองเมม ตำบลท่าช้าง สำนักชลประทานที่ 3 พิษณุโลก ได้นำรถแบ็คโครมาทำแนวคันดินกั้นน้ำตลอดสาย เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมทุ่ง พร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำหลายจุด สูบน้ำออกจากทุ่งนา ลงสู่คลองเมม เพื่อไหลไปลงสู่แม่น้ำยมที่อ.บางระกำต่อไป2

ในวันนี้สำนักเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 3 พิษณุโลก ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาติดตั้งเพิ่มอีก 1 ตัว ขนาดท่อกว้าง 16 นิ้ว เสริมกับเครื่องสูบน้ำอีก 2 ตัว ที่ติดตั้งไปตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 และตลอดการสูบน้ำ สามารถช่วยชาวนาในพื้นที่ได้อย่างดี น้ำที่ขังในนาข้าวลดลงไปมาก3

ขณะที่น.อ.ขจรฤทธิ์  แก้วอำไพ ผบ.กองบิน 46 พิษณุโลก ในฐานนะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 46 พิษณุโลก ได้สั่งการ ร.ท.ประเสริฐ  บิณฑโก นำกำลังพล 30 นาย ไปช่วยชาวนาต.ท่าช้าง ขนกระสอบทรายไปช่วยเสริมแนวคั้นดินกั้นไม่ให้น้ำจากแม่น้ำยมสายเก่าไหลเข้าท่วมพื้นนา แม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำยมสายเก่าจะเริ่มลดระดับลงไปมาก ประมาณ 30-50 เซนติเมตร แต่ยังคงเฝ้าระวังน้ำจะเพิ่มระดับอีก เนื่องจากช่วงนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมอบน้ำมันไบโอดีเซล ที่ผลิตโดยกองบิน 46 พิษณุโลก จำนวน 100 ลิตร ให้ชาวบ้านในพื้นที่ต.ท่าช้างใช้สำหรับสู้กับน้ำท่วมข้าว ส่วนการช่วยเหลือชาวบ้านบ้านวังแร่ ม.3 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ เกี่ยวข้าวที่ถูกน้ำท่วมนั้น หลังจากกำลังพล 30 นาย ไปช่วยเกี่ยว 2 วัน 24-25 กันยายน ในวันนี้ได้ยุติการเกี่ยวข้าวแล้ว เนื่องจากนาข้าวส่วนที่อยู่อยู่ในระดับลึก ไม่สามารถลงไปเกี่ยวได้4

 

แสดงความคิดเห็น