ชุดจัดระเบียบสังคมออกตรวจความสงบเรียบร้อยสถานที่ต่าง ๆ ในจ.พิษณุโลก

85148วันที่ 22 ตุลาคม 2559เวลา 23.00 น. ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ทหาร ม.พัน 9 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรเมืองพิษณุโลก ตำรวจท่องเที่ยว ปคม. ตม. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ชุด DOPA 37 อาสารักษาดินแดน ร่วมออกตรวจพื้นที่ดูแลรักษาความปลอดภัย และรักษาสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลก และสถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลกแห่งที่ 1,2 สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ สวนสาธารณะ ตรวจสอบกล่องพัสดุต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารเดินทาง เหตุการทั่วไปปกติ85147

85145

85149

ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานสังคมและความมั่นคงของจังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-25956

แสดงความคิดเห็น