ประชุมเตรียมการจัดสร้างค่ายหลวง (จำลอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดปากพิงตะวันออก

15153082_1131646343550960_1282746473_oวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวงศ์วานิช กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดสร้างค่ายหลวง (จำลอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในพื้นที่วัดปากพิงตะวันออก15215770_1131646290217632_1751836994_o โดยมี พลตรี ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการ นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา หลายหน่วยงานให้ความเห็นว่าควรมีการก่อสร้างค่ายหลวง (จำลอง) ในรูปแบบที่ถาวรและใช้วัสดุเทียมโบราณให้ดูเสมือนในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจริงๆ และควรได้รับการพิจารณาความเหมาะสมจากนักประวัติศาสตร์เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในอันที่จะเป็นแบบค่ายหลวง (จำลอง) ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงในประวัติศาสตร์สมัยนั้นให้มากที่สุดนั้น 15153047_1131646686884259_1411222959_oกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้ออกแบบขั้นต้นและขอความอนุเคราะห์จากโยธาธิการและผังเมืองพิษณุโลก ได้เขียนแบบขึ้นและพัฒนาแบบดังกล่าวมาจนถึงการประชุมในวันนี้ จากการดำเนินการมาตามลำดับคาดว่าในการประชุมครั้งนี้จะได้รับคำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะแบบการก่อสร้างที่เป็นประโยชน์ในการจัดสร้างค่ายหลวง (จำลอง) ให้ตรงตามความเห็นของชุมชนชาวพิษณุโลก ส่วนราชการ และนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อให้การเทิดทูนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ เพราะพระองค์เป็นผู้ทรงกอบกู้เอกราชให้กับชาติไทยเป็นพระองค์ที่สองนับต่อจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เราชาวพิษณุโลกเทิดทูนพระองค์ท่านอยู่เสมอมา หากการก่อสร้างสำเร็จลงก็ถือว่าเราทั้งหลายได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านอีกพระองค์หนึ่ง และจะได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ว่า ค่ายหลวง (จำลอง) ของทั้งสองมหาราชกู้แผ่นดินนั้นมีอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สร้างอยู่มรอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สร้าง ณ ฝั่งวัดปากพิงตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อันเป็นสมรภูมิรบตลอดสองฝั่งลำน้ำของพระองค์ เมื่อปี พ.ศ.2318 .15182322_1131646640217597_1731127250_o

15215758_1131646690217592_631554514_o—————————————————-

แสดงความคิดเห็น