บสย.พิษณุโลกค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยแล้วกว่าพันราย มีทั้งแผงกล้วยปิ้ง-หมู-ปลา

img_20161202_112145วันที่ 2 ธันวาคม 2559 นายชูศักดิ์ นันทสุวรรณ  ผู้จัดการสาขาพิษณุโลก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึง ผลงานรอบปี 2559  ที่ผ่านมา และทิศทางปี 2560  ว่า บสย. มีโครงการช่วยเหลือสนับสนุน SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนที่พร้อมเริ่มดำเนินการต่อเนื่อง  อาทิเช่น โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6 มีวงเงินค้ำประกันรวม 100,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับมติจาก ครม. เมื่อ 22 พ.ย.59 ที่ผ่านมา , โครงการ Start-up & Innovation เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายใหม่กลุ่มนวัตกรรม และ เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ มีวงเงินค้ำประกันรวม 10,000 ล้านบาทและ โครงการ Micro Entrepreneurs วงเงินค้ำประกันรวม 13,500 ล้านบาท  เพื่อเพิ่มโอกาสให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยผ่านกลไกการค้ำประกันของ บสย. img_20161202_112116

บสย.พิษณุโลก สนับสนุนให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน  ผลงานยอดค้ำประกัน  ณ 30 พ.ย.59 วงเงิน 5,092 ล้านบาท  มีผู้ประกอบการที่ให้การค้ำประกันจำนวน 3,496ราย ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบ 45,828 ล้านบาท

นอกจากนี้ บสย.ยังสนับสนุนผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิ กิจกรรมมหกรรมเข้าถึงแหล่งทุน, อบรมเสริมความรู้SMEs ร่วมกับ UBI , อบรมเสริมความรู้ SMEs โดยใช้หลักสูตรใหม่ของ บสย., ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการตลอดทั้งปีถึง 52 ครั้งเป็นต้นimg_20161202_112034

นายชูศักดิ์ นันทสุวรรณ  ผู้จัดการ บสย.พิษณุโลก กล่าวอีกว่า  โครงการ Micro Entrepreneurs บสย.ได้ค้ำประกันการปล่อยสินเชื่อแก่รายย่อยใน 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และ ชัยนาท  ตั้งแต่มค.-พย.59 ไปแล้วจำนวน 1,177 ราย  เฉพาะยอดสินเชื่อ จ.พิษณุโลกปล่อยแล้วจำนวน 442 ราย คิดเป็นยอดค้ำประกัน 38 ล้านบาท มีทั้งอาชีพขายกล้วยปิ้ง, ขายปลา, ขายเนื้อหมู แต่แผงพระเครื่อง ยังไม่ปรากฏ แต่ยืนยันว่า แผงพระเครื่องสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารและหากไม่มีหลักทรัพย์หรือมีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอ สามารถบอกจนท.ธนาคารว่า ให้ บสย.ช่วยค้ำประกันได้ทันที

ทั้งนี้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถนำเม็ดเงินรายละไม่เกิน 2 แสนบาทไปทำธุรกิจในหลากหลายชนิด ที่ผ่านมาพบว่า มีประชาชนส่วนใหญ่ไปยื่นขอกู้ที่ธนาคารออมสิน ปัจจุบันมียอดหนี้เสียประมาณ 4-5 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าปกติ ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ และปีหน้า 2560 บสย.ยังคงดำเนินการปล่อยกู้และค้ำประกันสินเชื่อแก่รายย่อยต่อไปimg_20161202_112039

สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ธุรกิจขนาดใหญ่ พบว่า ยอดขอสินเชื่อและยอดค้ำประกันจาก บสย.ลดลง เนื่องจากประสพกับภาวะเศรษฐกิจไม่ดี การบริโภคไม่สดใส ภาคเอกชนจึงแทบไม่มีการลงทุนเพิ่ม ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ่นิ่ง ไม่ยื่นขอกู้เพิ่ม ส่งผลกระทบจีดีพีของประเทศ ไม่ขยับไปด้วย

อย่างไรก็ตาม คาดว่า มาตรการต่างๆของภาครัฐที่อัดฉีดช่วยเหลือภาคการเกษตรต่างๆ จะทำให้ภาวะเศรษฐกิจ หรือตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นในปีหน้า

บสย. สาขาพิษณุโลก ที่อยู่ อาคารไทยศิวารัตน์ ชั้น 3 เลขที่ 59/15 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2  ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000.
โทร. 0 5524 4353-4   โทรสาร 0 5524 4354

แสดงความคิดเห็น