ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ออกบริการหน่วยแพทย์ แจกแว่นตาให้ผู้สูงอายุที่วัดเขาชี

15321435_1350518511626935_68536366_oเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น. ที่วัดเขาชี ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พันเอก กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้นำบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น และแจกแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ โดยมีประชาชน ในตำบลบ้านกลาง เดินทางมารับบริการ เป็นจำนวนมาก 15387432_1350518554960264_878755904_oพร้อมกันนี้ ทางวัดเขาชี โดยพระวิรัตน์ จันทสโร เจ้าอาวาสวัดเขาชี หรือที่รู้จักกันทั่วไป ว่าหลวงพ่อบุญเบิ้ม แห่งขุนเขาพนมฉัตร ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ พระโพธิสัตว์กวนอิม เพื่อจัดสร้าง ไว้ให้เป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้ ของพุทธศาสนิกชนที่เคารพนับถือ พันเอก กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้ ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่ง ของภารกิจทหาร ในการบริการรับใช้พี่น้องประชาชน ให้มีสุขภาพชีวิตที่ดี และตนเองมีแผนจะทำเรื่องจัดของบประมาณ ไปยังส่วนกลาง เพื่อจะนำมาพัฒนา วัด ถนนหนทาง เพื่อจะสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีวัดเป็นศูนย์กลาง พัฒนาด้านจิตใจ ในอนาคตต่อไป15321485_1350518741626912_1554814392_o

15387622_1350518364960283_1891137344_o

15311017_1350518474960272_1631582621_o

15397596_1350518561626930_78380465_o

15311560_1350518548293598_1067894081_o

แสดงความคิดเห็น