นร.สิงคโปร์ แลกเปลี่ยนการศึกษา วัฒนธรรม กับนักเรียนไทยที่รร.เฉลิมขวัญสตรี

15409632_1371098876255899_1882384658_o นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมคณะครูนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้ร่วมต้อนรับ อาจารย์ และคณะครู นักเรียนของโรงเรียน Nan Hua High School จากประเทศสิงคโปร์ ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 15409552_1371099799589140_2004917097_oในการมาของนักเรียนสิงคโปร์ครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม สร้างเสริมกิจกรรมร่วมกัน โดยโรงเรียนได้จัดฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ การพับใบเตยเป็นดอกกุหลาบ ใช้สำหรับดับกลิ่น การปั้นขนมลูกชุบ การแกะลายกระจก และการสาธิจการทำผัดไทย ที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศไทย โดยนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์ต่างชื่นชอบและมีความสนุกกับกิจกรรมที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจัดขึ้นให้ 15320233_1371103549588765_996199653_nสำหรับ Nan Hua High School เป็นโรงเรียนที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีได้ทำ MOU ร่วมกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา โดยจะนำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program(EP) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เป็นการสร้างความเชื่อมั่น กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและใช้ประสบการณ์ตรง ทักษะด้านภาษาอังกฤษในห้องเรียนเป็นประจำทุกปี15401453_1371103832922070_1019774791_n

15401480_1371098219589298_646196714_n. ……………………………………………………. วรางคณา อนันตะ / ข่าว นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.39

แสดงความคิดเห็น