กลุ่มผู้สูงอายุทำดอกไม้จันทน์ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงานกาชาดพิษณุโลก

3ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลกเชิญชวนประชาชนชาวพิษณุโลกร่วมทำดอกไม้จันทน์ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 นั่งประดิษฐ์และสอนให้ทำในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและงานกาชาดจ.พิษณุโลกประจำปี 2560 ที่ศาลาประชาคม จ.พิษณุโลก2

วันที่ 9 มกราคม 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในช่วงนี้มีการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและงานกาชาด จ.พิษณุโลก ที่จัดขึ้นที่สนามหน้าศาลากลางจ.พิษณุโลกระหว่างวันที่ 7-18 มกราคม 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และช่วยเหลือกาชาดพิษณุโลก ภายในงานนอกเหนือจากการออกร้านของภาคเอกชนและการภาครัฐแล้ว มีกิจกรรมหนึ่งที่หน้าสนใจ ภายในศาลาประชาคมจ.พิษณุโลก ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมร้อยดวงใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 94

นางภัณฑิกา  ศรีวิทยา ประธานชุมรมผู้สูงอายุศรีสุคต เหรัญญิก ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ชมรมคลังปัญหาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก เป็นการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก ในช่วงงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราแชะงานกาชาดพิษณุโลก ได้มาช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเปิดโต๊ะช่วยกันทำตลอดการจัดงาน พร้อมกับขอเชิญชวนประชาชนชาวพิษณุโลก มาช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทางกลุ่มผู้สูงอายุ จะสอนวิธีทำให้ ซึ่งการประดิษฐ์นั้นไม่ยาก เพราะมีการเตรียมอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆ พร้อมแล้ว ทั้งกระดาษ งวด ด้าย ที่ผ่านมามีประชาชนมาช่วยประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์บ้าง คนละเล็กละน้อย เพื่อถวายพ่อหลวงของเรา ได้ที่ศาลาประชาคมจ.พิษณุโลกทุกวัน โดยหลังจากนี้ กลุ่มผู้สูงอายุก็จะค่อย ๆ ช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ไปเรื่อย ๆ ก่อน เมื่อได้จำนวนมากพอสมควรก็จะรวบรวมจัดส่งไปที่กรุงเทพฯ1

………………………………………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น