ภาครัฐ เอกชน ร่วมบริจาคผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

2จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับบริจาคเงินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้ โดยครั้งแรกเปิดรับไปจนถึง วันที่ 16 มกราคม 2560 ซึ่งเช้าวันนี้มีภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมบริจาคกันจำนวนมาก วันแรกของการรับบริจาคมียอดเงินกว่า 1 แสนบาท1

เช้าวันนี้ ( 10 ม.ค.60 ) ที่ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับบริจาคเงินเพื่อรวบรวมเงินบริจาคส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคใต้ จากภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดพิษณุโลก  ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่าง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกิดภาวะน้ำท่วมหนักก่อให้เกิดความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก3

 

โดยทางจังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ชื่อบัญชี “กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้” ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก หมายเลขบัญชี 985 -4- 86856-7 สำหรับการรับบริจาคเงินในวันนี้มีผู้บริจาคในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก แล้วกว่า 1 แสนบาท จังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล มูลนิธิ สมาคมต่าง ๆ พ่อค้า ประชาชนชาวพิษณุโลก ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 และเมื่อได้บริจาคแล้ว กรุณาส่งสำเนาเอกสารการโอนเงิน มาที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ทางโทรสารหมายเลข 055 – 2303981234

////////

 

แสดงความคิดเห็น