ร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้

dsc_0315เมื่อเวลา 14.30 น.  วันที่ 12 มกราคม 2560 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  ตำบลในเมือง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย กลุ่ม cluster 17 ประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ นายวสันต์  ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้เป็นตัวแทนศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก รับมอบเงิน เครื่องเขียน หนังสือ เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ยารักษาโรคและสิ่งของต่าง ๆ จากคณะครู นักเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่ม cluster 17 ที่นำมาบริจาคเพื่อส่งไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ในภาคใต้ โดยทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อ.นครไทย ได้ให้การสนับสนุนนำรถยนต์บรรทุกหกล้อขนสิ่งของบริจาคเดินทางไปกรุงเทพมหานคร เพื่อไปร่วมขบวนบริจาคของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเดินทางไปบริจาคที่ภาคใต้ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ต่อไปdsc_0291

dsc_0319

dsc_0331

dsc_0346****

แสดงความคิดเห็น