นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกทอดไข่เจียวแจกเด็ก ๆ

unnamed-1วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ เวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ว่า เนื่องด้วยทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี โดยเทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560  ขึ้น
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์
ก่อให้เกิด ความภูมิใจ  มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อสังคม ปลูกจิตสำนึกให้มีความรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และตระหนักถึงการเป็นเยาวชนที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเองและเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนาประเทศต่อไป img_9974
โดยบริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ  ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และผู้มีเกียรติ  มอบของขวัญของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชน  การแสดงของโรงเรียนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การแสดงของโรงเรียนสังกัดเทศบาล และโรงเรียนต่างๆ  มีสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่มาให้เด็กๆได้เล่นอย่างสนุกสนาน เช่น รถไฟ สไลด์เดอร์ ม้าหมุน บ้านบอล ฯลฯ  มีการเล่นเกมส์และการตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงยุทธโทปกรณ์ทางทหาร รถถัง จากกองทัพภาคที่ 3 การจัดแสดงรถดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครพิษณุโลกพร้อมสาธิต และมีการจัดซุ้มอาหารจากชุมชนต่างๆ และองค์กรเอกชนร่วมแจกอาหารและเครื่องดื่มให้กับเด็กๆและผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมงานทุกคน โดยนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกร่วมเจียวไข่แจกผู้เข้าร่วมงานได้รับประทานฟรีด้วย unnamed
นอกจากนี้เทศบาลนครพิษณุโลกยังจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น   ที่สถานีฝังกลบ
ขยะมูลฝอย ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยมีเด็กๆที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงบ่อฝังกลบจำนวนกว่า 1,000 คน เดินทางมาร่วมงานเป็นประจำทุกปี  โดยมีการเล่นเกมส์ ระบายสี การจัดแสดงรถดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครพิษณุโลกพร้อมสาธิตนำของเล่นอาหารและเครื่องดื่มแจกให้กับเด็กๆ ที่เข้ามาร่วมงานดังกล่าวทุกคน unnamed-2
โดยภายในงานวันเด็กมีนักเรียน เด็กๆ และเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก img_9976

แสดงความคิดเห็น