พล.ต.ท.ทวิชชาติ พละศักดิ์ ผบช.ภ.6 คนใหม่รับตำแหน่ง

4วันที่ 16 ม.ค. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ได้มีพิธีรับมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ 12 ม.ค. 60 โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 3พล.ต.ท.ทวิชชาติ  พละศักดิ์ ผบช.ภ.3 ดำรงตำแหน่ง ผบช.ภ.6 และเพื่อเป็นเกียรติแก่ ผบช.ภ.6 จึงจัดให้มีพิธีรับมอบหน้าที่ ผบช.ภ.6 รับมอบธงประจำ ภ.6 จาก พล.ต.ต.ชวลิต  ชาญเวชช์ รอง ผบช.ภ.6 ซึ่งถือว่าอาวุโสสูงสุด เป็นผู้ส่งมอบธงแก่ ผบช.ภ.6 คนใหม่ พร้อมทั้งมีนายตำรวจระดับ รอง ผบช.ภ.6 ผบก. ในสังกัด ผกก. แต่ละสถานี ข้าราชการตำรวจ และชมรมแม่บ้านตำรวจ ภ.6 ตำรวจกองเกียรติยศตั้งแถวรับแสดงความเคารพ9

จากนั้น พล.ต.ท.ทวิชชาติ  พละศักดิ์ ผบช.ภ.6 ได้ถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สักการะหลวงพ่อแสนสุข และท้าวมหาพรหม บริเวณด้านหน้าตำรวจภูธรภาค 6 พร้อมพบปะผู้ใต้บังคับบัญชาที่มารอรับตำแหน่งในครั้งนี้ และลงนามรับมอบหน้าที่ ผบช.ภ.6 ทันที ก่อนจะเปิดประชุมข้าราชการตำรวจเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วน และชี้แจงแนวทางในการทำงาน1

พล.ต.ท.ทวิชชาติ  พละศักดิ์ ผบช.ภ.6 เปิดเผยว่า เราจะต้องขานรับนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันสูงสุดของประเทศ รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม ช่วยป้องกันปราบปรามและลดปัญหาอาชญากรรม ลดปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 6 สางคดีค้างเก่า และเสริมสร้างความสามัคคีของข้าราชการตำรวจ ส่วนเรื่องที่เน้นย้ำเป็นพิเศษ คือ ทุกสถานีตำรวจต้องเป็นสถานที่คอยช่วยเหลือ และให้การบริการแก่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ถ้าประชาชนมีเรื่องเดือดร้อนทุกข์ใจเรื่องใดขอให้ตำรวจเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่ เพราะข้าราชการตำรวจต้องรับใช้ประชาชน ตำรวจภูธรภาค 6 รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัด 147 สถานีตำรวจ จึงต้องทุ่มเทและปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างมีวินัย จนมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานด้วย.11

13

แสดงความคิดเห็น