เปิดวังย้อนยุคนาฏสังคีต ประโลมล้า เทิดพระราชานเรศวร

เมื่อเวลา 18.30 น.ของวันที่ 30 ม.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่พระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีงานเปิดวังย้อนยุค นาฏสังคีต ประโลมล้า เทิดพระราชานเรศวร ขึ้นเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณขององค์มหาราของชาติไทย คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยการเปิดวังอันเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระองค์ท่าน พร้อมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน โดยงานนี้ได้มีการบูรณาการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นการ “รวมใจภักดิ์” ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อสังคมเข็มแข็ง อยู่เย็น เป็นสุข ของจังหวัดพิษณุโลก


โดยภายในงานได้มีการจัดพิธีทางศาสนา เทศน์แหล่ และสวดมนต์ถวายดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การจัดการแสดงนาฏสังคีต การออกร้านตลาดย้อนยุค การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง การแสดงเวที การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การฉายหนังตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่30 ม.ค.-1 ก.พ.นี้ หากผู้ใดสนใจต้องการไปเที่ยวชมหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ก็สามารถไปกันได้ที่พระราชวังจันทน์ อ.เมือง พิษณุโลก ตามวันดังกล่าว


//////////////////

แสดงความคิดเห็น