ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกทำบุญให้สื่อผู้ล่วงลับ เนื่องในวันนักข่าว 5 มี.ค.60

วันที่  3 มี.ค.2560   ที่ศาลาการเปรียญวัดราชบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายยุทธ์ ไกรโชค ประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก พร้อมด้วยที่ปรึกษาและสมาชิกของชมรม ได้ร่วมกันทำบุญเนื่องในโอกาสวันนักข่าว หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ 5 มีนาคม 2558 ซึ่งปีนี้ ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกได้กำหนดจัดงานวันนักข่าวประจำปี 2560 ในนี้

โดยมีพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชมรมและสมาชิก พร้อมทั้งเพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนักข่าวจังหวัดพิษณุโลกที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสวันนักข่าว เป็นกิจกรรมที่ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีสมาชิกชมรมฯ มาร่วมทำบุญกันจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมในภาคค่ำเวลา 19.00 น. ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก พร้อมด้วยสมาชิก ได้จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ พี่น้องสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ที่โรงแรมรัตนาแกรนด์ คอนเวนชั่นพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกของชมรมได้พบปะสังสรรค์ ในบรรยากาศผ่อนคลาย หลังจากทำงานข่าวมานำเสนอมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีและที่สำคัญเพื่อเป็นการเพิ่มความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

สำหรับ วันนักข่าว หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับ วันสถาปนา สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน) กำเนิดวันนักข่าว สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2498  

ส่วนชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก ก่อกำเนิดเมื่อพ.ศ.2535 สื่อมวลชนอาวุโสของจังหวัดพิษณุโลกหลายท่าน หลายแขนง มีแนวคิดตรงกันว่า ต้องการให้คนทำหนังสือพิมพ์ในจังหวัดพิษณุโลกสามารถรวมตัวกันเป็นปึกแผ่น รวมตัวกันเป็นองค์กร เพื่อประสานความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน อันเกิดประโยชน์ต่อการนำเสนอข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองต่อสังคมคนพิษณุโลกชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกจึงถือกำเนิดนับแต่นั้นมา โดยมีอาจารย์ธนู พิณพาทย์ รับตำแหน่งประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกท่านแรก ได้รวบรวมสมาชิก ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในพิษณุโลกหลายแขนง ทั้งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และได้ประสานกิจกรรมการทำงานของชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ทั้งการจัดกิจกรรมวันนักข่าว การเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน การออกช่วยเหลือสังคมในหลายด้าน ปี 2560 สู่ปีที่ 25 ของชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก สมาชิกรุ่นหลัง ได้สานต่อเจตนารมณ์ ของสื่อมวลชนอาวุโสที่รวมตัวกันก่อร่างสร้างชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก ได้ประสานความร่วมมือ สรรค์สร้างกิจกรรม อันเกิดประโยชน์ทั้งมวลหมู่สมาชิกและสังคมคนพิษณุโลก และผู้นำองค์กร ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง จากอาจารย์ธนู พิณพาทย์ ปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้ว ต่อด้วยคุณวรเดช สุวรรณกิจ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ธรรมรัฐ ได้รับตำแหน่งประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกคนที่สอง คุณสุรินทร์ ชัยวีระไทย บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชามติ ได้รับเกียรติเป็นประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกท่านที่สาม ประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกท่านที่สี่คุณสมเกียรติ ตรีสุวรรณ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เผ่าไทย และคุณสุพิน ปานวัง ผู้สื่อข่าวช่อง 7 พิษณุโลก รับตำแหน่งเป็นท่านที่ห้า คุณสนาม คงเนตร ผู้สื่อข่าวอิสระ อดีตหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคเหนือตอนล่าง เป็นประธานท่านที่หก และคุณมงคลเชาวราช ทั่งมั่งมี ผู้สื่อข่าวเครือเนชั่นประจำ จ.พิษณุโลก บรรณาธิการข่าวเว็ปไซด์พิษณุโลกฮอตนิวส์ เป็นประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก คนที่ 7 กระทั่งวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 มีการประชุมสามัญประจำปี 2559 ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก ที่โรงแรมไพลิน ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือก นายยุทธ์ ไกรโชค หัวหน้าศูนย์ข่าวไทยรัฐ จ.พิษณุโลก เป็นประธานชมรมสื่อมวลชนคนที่ 8 

แสดงความคิดเห็น