วัดใหญ่ปรับภูมิทัศน์ย้ายร้านค้า ดูโล่ง สะอาดตา เห็นโบราณสถานชัดเจน

วันที่ 9 มีนาคม 2560  ผู้สื่อข่าวได้ไปสำรวจภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่  อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามความคืบหน้าในการย้ายร้านค้าขายของที่ระลึกและของฝาก รวมทั้งร้านอาหาร ไปอยู่ภายในอาคารหลังใหม่ที่ทางวัดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ในโซนหน้าบริเวณที่จอดรถของประชาชนและนักท่องเที่ยวเดิม ติดกับประตูทางเข้าวัดด้านตลาดสด ถนนสายโรงเรียนจ่าการบุญ หลังจากมีการประชุมร่วมกันระหว่าง พระมหาธนศักดิ์จินตกวี เลขานุการ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร กับผู้ประกอบการร้านจำนวนเกือบ 200 ราย ที่ศาลาพิบูลธรรม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

จากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าวพบว่า ร้านค้าทุกร้านได้ย้ายเข้าไปขายในอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าของวัดเรียบร้อยแล้ว ส่วนอาคารทรงไทยที่ขายสินค้าเดิมมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดเร่งรื้อถอน เพื่อจะได้ทำการปรับภูมิทัศน์ต่อไป ส่วนร้านค้าที่ตั้งเพิงหรือตั้งโต๊ะกางร่มขายก็ไม่มีให้เห็น รวมทั้งล็อกที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ถูกเก็บรื้อถอนไปจนหมดแล้ว ทำให้มองดูโล่งสะอาดตา ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นโบราณสถาน พระอุโบสถ ได้อย่างชัดเจน  ไม่หลงเหลือสภาพที่คล้ายตลาดนัดภายในวัดแห่งนี้เหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมาเป็นเวลาหลายปี

ด้านแม่ค้าพ่อค้าที่ย้ายเข้าไปขายในอาคารหลังใหม่ เปิดเผยว่า การย้ายเข้ามาภายในศูนย์จำหน่ายสินค้าของทางวัดแห่งใหม่นี้ ทำให้มีระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ปลอดภัยจากลมฟ้าลมฝน แต่ปัญหาที่ประสบกันคือ ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่รู้ว่าร้านค้าจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกและของฝากได้ย้ายเข้ามาอยู่ภายในอาคารหลังนี้ จึงอยากขอให้ทางวัดช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มากราบสักการะหลวงพ่อพระพุทธชินราชได้ทราบว่า ร้านค้าทั้งหมดได้ย้ายเข้ามาขายภายในอาคารหลังนี้ เพื่อที่จะได้ทราบและเข้ามาอุดหนุนซื้อสินค้ากัน อีกทั้งยังอยากให้จัดระเบียบเรื่องการจราจรและการจอดรถรอบอาคาร เพื่อให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าอาคารได้ทุกด้าน *****

แสดงความคิดเห็น