ดอกเหลืองปรีดียาธร เหลืองอร่ามริมถนนทั่วเมืองพิษณุโลก

วันที่ 18 มีนาคม 2560 เข้าสู่ฤดูร้อนเต็มตัว เช้านี้ที่พิษณุโลกได้รับอิทธิพลคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมา เคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ทำให้มีลมพัดแรง และยังคงเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน ส่งผลให้ตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มีดอกี่เหลืองปรีดียาธร ร่วงหล่นจากต้น เหลืองอร่ามเต็มพื้นถนนและฟุตบาต กำลังงดงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบริเวณสวนชมน่านฯฝั่งตะวันตก ด้านศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่ปลูกเรียงรายริมฝั่งแม่น้ำน่าน ขณะนี้ดอกได้บานสะพรั่งอย่างเต็มที่ ยามเช้าประชาชนเดิน วิ่ง ออกกำลังกาย ผ่านดอกเหลืองปรีดียาธรที่ร่วงหล่นเต็มพื้น

นอกจากนี้ยังมีถนนหลายสายที่ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรไว้ เช่น บริเวณสะพานุสูง ถนนมิตรภาพ  ถนนเลียบทางรถไฟ ที่คู่ขนานไปกับถนนเอกาทศรถและถนนธรรมบูชา ดอกสุพรรณิการ์ที่ปลูกไว้ริมถนน ก็ออกดอกเหลืองพร้อมกันในช่วงนี้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น