ร้องศูนย์ดำรงธรรม ทต.เนินกุ่มไม่ยอมจ่ายเงินค่าสร้างประปาหมู่บ้าน 8 ล้านบาท

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 มี.ค. 2560 ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก นายประจักษ์  ปานสุริยะ อายุ 58 ปี หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคประจักษ์คอนสตรัคชั่น ร้องเรียนต่อนายอธิปไตย  ไกรราช ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.พิษณุโลก   กรณีขอความเป็นธรรมและตรวจสอบเทศบาลตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดย นายประจักษ์ ได้แจ้งว่า ตนได้ตกลงทำสัญญาจ้างกับเทศบาลตำบลเนินกุ่ม โดยมี นางสนม  ชาชาวนา ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเนินกุ่ม จำนวน 3 โครงการ คือโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่แบบบาดาล ที่หมู่ 2 บ้านดงถ่าน ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม เป็นเงินจำนวน 2,631,000 บาท โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่แบบบาดาล ที่หมู่ 4 บ้านวัดตายม ตำบลวัดตายม เป็นเงินจำนวน 2,624,000 บาท และโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่แบบผิวดิน ที่หมู่ 9 บ้านหนองแสง ตำบลเนินกุ่ม เป็นเงินจำนวน 3,475,000 บาท รวม 3 โครงการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 8,730,000 บาท

และทางห้างฯ ได้ส่งมอบงานทั้ง 3 โครงการสิ้นสุดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งการส่งงานแต่ละโครงการทางเทศบาลตำบลเนินกุ่มตรวจงานแล้วแต่ไม่มีการแจ้งผลการตรวจรับงานให้ทางห้างทราบ และพยายามจะให้ทางห้างร้าน ส่งงานใหม่โดยอ้างว่า ในช่วงส่งงานนั้นยังไม่มีการขยายเขตไฟฟ้าติดหม้อแปลงให้ ซึ่งทางห้างฯต้องรับผิดชอบในการขยายเขตล่าช้าของการไฟฟ้า ทั้งที่ในสัญญาจ้างระบุให้ผู้รับจ้างทำการประสานติดต่อไฟฟ้า ชำระเงินค่าขยายเขตเท่านั้น ส่วนการดำเนินการต่าง ๆ เป็นของการไฟฟ้า ซึ่งการทำงานของเทศบาลตำบลเนินกุ่มล่าช้ามาก ๆ ผิดทุกอย่างตั้งแต่สถานที่ก่อสร้าง แบบแปลน ปริมาณงาน เป็นต้น มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบ พอทางห้างฯ ทำเสร็จส่งงานก็เบิกจ่ายเงินไม่ได้ อ้างว่ารออนุมัติจากจังหวัด

นายประจักษ์ กล่าวต่อว่า พอทางจังหวัดอนุมัติมาแทนที่จะเบิกจ่ายเงินได้ กลับมีการเสนอจังหวัดปรับลดปริมาณงานอีก ทั้ง ๆ ที่เทศบาลบันทึกข้อความปรับลดค่างานตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 255 แต่เพิ่งมาส่งจังหวัดเพื่อขออนุมัติเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ทางห้างฯ จึงได้รับความเสียหายเนื่องจากเงิน 8 ล้านกว่าบาท ถึงวันนี้ตนยังไม่ได้รับแม้แต่บาทเดียว ทั้งที่งานแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด และในระหว่างที่ทำงานช่างคุมงานลาออกจากราชการ กรรมการตรวจการจ้างขอย้าย ผอ.กองช่าง ย้าย เจ้าหน้าที่พัสดุย้าย รวมทั้งปลัดและรองปลัดซึ่งเป็นประธานตรวจการจ้างก็ทำเรื่องขอย้ายอีก รวมเจ้าหน้าที่ที่ย้ายแล้วกว่า 10 คน ตนเคยร้องเรียนขอความเป็นธรรมมาแล้ว 1 ครั้งเรื่องก็เงียบ จึงอยากวอนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและสื่อมวลชนช่วยไปตรวจสอบหาสาเหตุให้หน่อย เพราะไม่ใช่ตนเดือดร้อนเพียงคนเดียว ชาวบ้านก็เดือดร้อนเนื่องจากน้ำกินน้ำใช้ไม่เพียงพอเพราะโครงการก่อสร้างที่เสร็จแล้วแต่ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เทศบาลถึงกับต้องนำรถน้ำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านอยู่ในเวลานี้

ด้านนายอธิปไตย  ไกรราช ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.พิษณุโลก กล่าวว่า ตนได้รับเรื่องที่ผู้รับเหมาร้องไว้ และจะส่งเรื่องให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ทราบ พร้อมกับประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำการชี้แจงและหาทางช่วยเหลือผู้ร้องต่อไป

ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสอบถามไปยัง นางสนม  ชาชาวนา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเนินกุ่ม เปิดเผยว่า โครงการทั้ง 3 โครงการข้างต้นนั้นเป็น “เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ” ที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและตามรายละเอียดที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้างเป็นต้น จะดำเนินการเบิกจ่ายงบกับทางจังหวัด แต่ขณะนี้โครงการทั้ง 3 โครงการทางเทศบาลตำบลเนินกุ่มยังไม่ได้มีการเซ็นตรวจรับ เนื่องจากผู้เหมาจะต้องแก้ไขแบบแปลนและข้อบกพร่องของโครงการที่ยังไม่เรียบร้อย เพื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบจะได้เซ็นตรวจรับงานเมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ ขอยืนยันว่าได้มีการเชิญผู้รับเหมามาพูดคุยกันหลายรอบแล้วถึงเรื่องดังกล่าว โดยมีนายอำเภอเดินทางมาร่วมรับฟังด้วย ซึ่งหากโครงการที่ว่าจ้างเป็นไปตามเงื่อนไขก็จะสามารถนำเอกสารไปแนบทำเรื่องเบิกจ่ายได้อย่างแน่นอน.

///////////////

แสดงความคิดเห็น