กองบิน 46 เปิดฝึกว่ายน้ำให้เยาวชนช่วงปิดเทอม

เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 22 มี.ค. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สระน้ำสโมสรวิทยุการบิน พิษณุโลก นาวาอากาศเอกนราธิป พุทธสีมา เสนาธิการกองบิน 46 เป็นประธานในการโครงการ อบรมเยาวชนป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำในฤดูร้อน ขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้มีพื้นฐานและการเอาตัวรอดจากการเล่นน้ำและอาจจมน้ำเสียชีวิตได้ โดยทางกองบิน 46 ร่วมกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (พิษณุโลก ) จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาชนของกองบิน 46 และชุมชนรอบรั้ว กองบิน 46 จำนวน กว่า 150 คน

โดยในการฝึกอบรมในครั้งนี้เยาวชนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการฝึกทักษะเอาชีวิตรอดในน้ำ การเกิดอุบัติเหตุทางน้ำของกลุ่มเสี่ยง การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันการเสียชีวิตในช่วงปิดภาคเรียน ทั้งนี้จากสถิติการเสียชีวิตของการจมน้ำในเยาวชนมีมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียน ทำให้หลายหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมและจัดกิจกรรมดังกล่าวมากขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้มีทักษะของการเอาตัวรอดได้ในที่สุด

/////////////

แสดงความคิดเห็น