ชลประทานเริ่มเปิดน้ำให้ทำนาในพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำโมเดล 60

เวลา 11.00 น. วันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ประตูระบายน้ำคลองแยงมุม บ้านวังขี้เหล็ก ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นายสัญชัย  เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดประตูระบายน้ำคลองแยงมุม เพื่อนำน้ำจากคลองเมมเข้าพื้นที่ ให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ ได้เริ่มทำนาปีได้ ตามแผนบริหารจัดการน้ำบางระกำโมเดล 60 ที่กำหนดการจัดสรรน้ำ ให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำของจ.สุโขทัย และจ.พิษณุโลก ได้เริ่มทำนาปี ในวันที่ 1 เมษายน 2560 โดยมีผวจ.พิษณุโลก ผวจ.สุโขทัย และรองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีในวันนี้

สำหรับการบริหารจัดการน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม ในทุ่งหน่วงน้ำบางระกำ หรือ บางระกำโมเดล 60  เริ่มขับเคลื่อนตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2559 ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซาก ร่วมกับวิถีธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป มากกว่าที่จะพยายามควบคุมธรรมชาติ เลือกขอบเขตพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำยมที่ประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี ได้แก่ อ.บางระกำ อ.พรหมพิราม อ.เมืองพิษณุโลก และอ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ที่มีพื้นที่สามารถหน่วงน้ำในช่วงฤดูฝนได้ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำจะท่วมในพื้นที่ประมาณ 3 เดือน ทำให้กำจัดวัชพืช หนูนา ข้าวดีดข้าวเด้ง และช่วยเพิ่มปุ๋ยธรรมชาติ โดยมีเงื่อนไขสำคัญในพื้นที่หน่วงน้ำคือ น้ำเพาะปลูกและน้ำท่วม ต้องมาตามเวลา รับน้ำเพาะปลูก 1 เมษายน2560  รับน้ำท่วม 1 สิงหาคม 2560 น้ำต้องไม่ท่วมถนนหลัก และระบายน้ำที่ท่วมขังออก 1 ธันวาคม 2560 และเงินชดเชยมีความยืดหยุ่น ใน 1 ปี ในพื้นที่บางระกำโมเดล 60 จะสามารถทำนาได้ 2 ครั้ง ช่วงเดือนธค.-กค. และน้ำจะท่วมช่วง สค.-พย. ก็จะทำประมง ปล่อยพื้นที่ให้ถูกน้ำท่วม เพื่อกำจัดวัชพืช

 

 

แสดงความคิดเห็น