สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ-พระพุทธชินราชองค์จำลอง สิริมงคลรับปีใหม่ไทย

12 เมษายน 2560 ที่วัดใหญ่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมืองพิษณุโลก นักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมาก ได้กลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้แวะท่องเที่ยววัดใหญ่เข้ากราบขอพรพระพุทธชินราช ในวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช พร้อมกับได้สรงน้ำ พระบรมสารีริกธาตุ และ พระพุทธชินราชองค์จำลอง ที่วัด ได้นำมาให้ประชาชนได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตในโอกาสวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว อุณหภูมิพุ่งถึง 38 องศาเซลเซียส

แสดงความคิดเห็น