ประเพณียกธงวัดหนองมะคัง อ.พรหมพิราม ส่งท้ายสงกรานต์ปี 2560

วันที่ 18 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นายมานัส อ่อนอ้าย เลขานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ สมาชิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอพรหมพิราม เป็นผู้แทน นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงานประเพณียกธงสงกรานต์ประจำปี 2560 ณ วัดหนองมะคัง ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้ ทั้งนี้ตามประวัติความเป็นของประเพณียกธงสงกรานต์นั้นจะจัดขึ้นหลังจากการสิ้นสุดการเล่นสงกรานต์ในแต่ละปี และวันสุดท้ายของการเล่นสงกรานต์ ก็จะมีการทำธงที่ชาวบ้านทั้ง 6 หมู่บ้านช่วยกันตกแต่งประดับประดาขึ้นโดยใช้ไม้ไผ่ลำใหญ่ที่สุดเท่าที่จะหาได้มาผูกติดด้วยสิ่งของที่จะนำมาถวายวัด พร้อมทั้งตกแต่งประดับประดาขึ้นอย่างสวยงาม และจัดขบวนของแต่ละหมู่บ้านแห่มารวมกันที่วัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาของชาวบ้านที่เชื่อว่าการยกธงเป็นการขอพรจากเทวดาและการขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลเพื่อจะได้ประกอบอาชีพการเกษตร ทำไร่ทำนา และเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว ส่งผลให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง มีแต่ความสุขความเจริญในชีวิต และที่สำคัญเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้านอีกด้วย ภายในงานดังกล่าวมี นายสุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอพรหมพิราม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณียกธงสงกรานต์ ประจำปี 2560 ภายในงานดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในตำบลทับยายเชียง เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 1,000 คน

แสดงความคิดเห็น