25 เม.ย. 60 ครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25  เมษายน 2560  ครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148  สำหรับที่จังหวัดพิษณุโลก สถานที่พระราชสมภพของพระองค์ท่าน มีพิธีวางพวงมาลา สดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณในหลายสถานที่ อาทิ พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำรวจภูธรภาค 6 เป็นต้น

ในโอกาส วันครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2560 พิษณุโลกฮอตนิวส์ นำเสนอ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถหลวงพ่อโต วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก หลังจากมีการบูรณะปฏิสังขรใหม่ ผนังด้านในอุโบสถ ได้ตกแต่งด้วยภาพวาด พระราชประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 11 ภาพ พร้อมคำบรรยายภาพในแต่ละช่วงเหตุการณ์สำคัญ เป็นภาพวาดที่งดงามมาก เหมาะสำหรับเข้าชมและศึกษา พร้อมกับบรรยากาศการสวดมนต์ทำวัตรเช้า ของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวพิษณุโลก ที่มีการทำวัตรเช้าทุกเช้า ณ อุโบสถหลวงพ่อโตแห่งนี้

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประสูติ และเจริญพระชันษาที่เมืองสองแควพิษณุโลกจนถึง 9 พรรษา โดยประทับที่พระราชวังจันทน์ ปัจจุบันยังคงเหลือลักษณะเค้าโครงให้เห็นบ้าง ก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเสียกรุงครั้งที่ 1 และพระองค์ต้องเสด็จไปอยู่ ณ เมืองหงสาวดี จากพระกรณียกิจคุณูปการ รวมถึงทรงกอบกู้เอกราชหลังจากเสียกรุงครั้งที่ 1 (ปี 2112) และประกาศอิสรภาพ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงได้มีการจัดสร้างพระบรมรูปองค์สมเด็จพระนเรศวรประดิษฐานไว้ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวร          พระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในรัชสมัยของพระองค์ทรงกระทำสงครามขยายพระราชอาณาจักรไทย ให้แผ่ไพศาลไปในจตุรทิศ ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ โดยพระองค์ได้กู้คืนอิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยา ช่วยกอบกู้เอกราชของชาติ ทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง และเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2135 ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา จนได้รับชัยชนะ ทำให้พระบรมเดชานุภาพ แผ่ไพศาลไปทั่วปฐพี และปราบปรามหัวเมืองมอญฝ่ายใต้ ได้เมืองตะนาวศรี มะริด ทวาย ต่อมาปี พ.ศ. 2138 และ พ.ศ. 2142 ทรงยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีได้เมืองเมาะลำเลิง และเมืองตองอู จนหัวเมืองไทยใหญ่ทั้งปวงยอมขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

แสดงความคิดเห็น