ออกตรวจสถานบริการในเขตอ.เมืองพิษณุโลก ไม่พบการกระทำผิดกม.

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 22.00 น. นายอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางวารุณี อยู่สุข สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ทหาร ม.พัน 9 ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปคม. ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมออกตรวจสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบ โดยตรวจบัตรประชาชนผู้ใช้บริการ ตรวจใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แนะนำข้อกฎหมาย ให้แก่ผู้ประกอบการทราบ จากการตรวจสอบ ไม่พบผู้กระทำความผิด


ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

แสดงความคิดเห็น