เรียกกำลังพลสำรองฝึกภาคสนาม ที่กองบิน 46


วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่ฝูงบิน 461 กองบิน 46 พลอากาศตรี วิศรุต สุวรรณเนตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ กองทัพอากาศเป็นประธาน พิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพอากาศประจำปี 2560โดยมีนาวาอากาศเอกขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับการกองบิน 46ให้การต้อนรับ พร้อม นาวาอากาโทสุธีรัตม์ กัญชาญ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 ซึ่ง เป็นหน่วยรับผิดชอบและฝึกพลทหารกองหนุน เหล่าอากาศโยธิน รุ่นปี 53 – 56 จำนวน 100 คน โดยมี
ระยะเวลาการฝึก ระหว่างวันที่ 1 – 5 พ.ค.60 (5วัน) ทั้งนี้พลทหารกองหนุนได้เข้ารายงานตัววันนี้ เคยเป็นทหารเกณฑ์และปลดประจำการไปแล้วรวมถึงนักศึกษาวิชาทหาร

นาวาอากาศเอกขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผบ.กองบิน 46 กล่าวว่า การเรียกตัวกำลังพลมีประจำทุกปี หมุนเวียนไปแต่ละกองบิน ซึ่งปีนี้ กองบิน 46 โดยกองพันอากาศโยธินเป็นผู้ฝึก ซึ่งกำลังทหารกองหนุนมาวันนี้ ถูกสุ่มเลือกมารับการฝึก ถือว่า บุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นผู้รับใช้ประเทศชาติ ฝึก กำลังพลสำรองเพื่อให้มีความพร้อมรบ มีวินัย มีประสิทธิภาพ หากประเทศเกิดภาวะฉุกเฉิน หากผู้ใดไม่มารายงานตัวหรือเข้ารับการฝึกถือว่ามีความผิดตามกฏหมาย

แสดงความคิดเห็น