กลุ่มจ.ภาคเหนือตอนล่าง 1 นำสินค้าโอท็อปไปโรดโชว์จ.ชลบุรี 20-24 พ.ค.60

เมื่อเวลา 14.00 น วันที่ 11 พ.ค. 60 ที่โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายธัชชัย ศรีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าภาคเหนือตอนล่างภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล โดยพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก สร้างความเชื่อมั่นขยายช่องทางการตลาดสินค้า otop / SMRs/moc biz club /Gi /สินค้าอินทรีย์และสินค้าศักยภาพของจังหวัดให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและสร้างพันธมิตรการค้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศเครือข่าย

นายธัชชัย ศรีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการขังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดเผยว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัดคือจังหวัดพิษณุโลกตากสุโขทัยอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์ได้ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมตลาดในประเทศการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าระดับสูงออกในประเทศและภูมิภาคภายใต้โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนและสร้างพันธมิตรการค้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศเครือข่ายปีงบประมาณ 2560 เพื่อส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดสินค้า otop / SMRs/moc biz club /Gi /สินค้าอินทรีย์และสินค้าศักยภาพของจังหวัด ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนภายใต้การส่งเสริมการค้าที่เหมาะสม

โดยให้เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อผู้บริโภคผู้ค้าใหม่ๆมีช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นและช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายส่งผลให้สามารถสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเชื่อมโยงและเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและพัฒนาระดับภูมิภาคระดับประเทศและก้าวสู่ระดับนานาชาติได้ตามลำดับ

สำหรับการจัดงานมหกรรมสินค้าภาคเหนือตอนล่าง 1 จะนำสินค้าโอท็อปจาก 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างจากผู้ประกอบการกว่า 200 ร่าน ไปจัดงาน ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 20-24 พ.ค. 2560

แสดงความคิดเห็น