ฝนตกหนักผลดีน้ำไหลเข้าเขื่อนแควน้อยฯ 2 วันเพิ่มขึ้น 20 ล้านลบ.ม.

สภาพลำน้ำแควน้อยที่ ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เพิ่มระดับขึ้นมาก แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤติ ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง 16-18 พ.ค.60 ส่งผลดีต่อการกักเก็บน้ำของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ 2 วัน มีน้ำไหลเข้าเขื่อน 20 ล้านลบ.ม. มีปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 273.180 ล้าน ลบ.ม. หรือ 29.09% ของความจุ    

วันที่ 18 พ.ค.60 รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จ.พิษณุโลก จากฝนตกมาต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 16-18 พ.ค. 60 ที่อ.วัดโบสถ์ น้ำป่าที่ไหลลงมาจากเทือกเขาในลุ่มน้ำแควน้อยและไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรหลายตำบลได้เริ่มไหลลงสู่ลำน้ำแควน้อย ด้านท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนฯ ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยที่อ.วัดโบสถ์ เพิ่มขึ้นมาก แต่ยังไม่ถึงระดับวิกฤติ เช้านี้อยู่ที่ 4.7 เมตร เพิ่มจากวานนี้ที่ระดับ 2.10 เมตร โดยระดับน้ำแควน้อยที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบกับแหล่งท่องเที่ยวบ้านท่าแก่ง ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ ที่ต้องปิดบริการจุดท่องเที่ยวทันที ขณะที่จุดเล่นน้ำท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนฯ ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์นั้น ได้เริ่มทยอยเก็บซุ้มเล่นน้ำจำนวน 900 ซุ้มบ้างแล้ว เป้าหมายจะปิดบริการซุ้มเล่นน้ำสิ้นเดือนพ.ค.นี้ จึงไม่กระทบมาก

และจากปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องในเขตอ.วัดโบสถ์ อ.ชาติตระการ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก สองวันที่ผ่านมาสถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลกตรวจวัดปริมาณฝนได้ 100 มม. ส่งผลดีต่อการกักเก็บน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนฯ ต.คันโช้งเป็นอย่างมาก วันที่ 17 พ.ค.60 มีน้ำไหลเข้าเขื่อนแควน้อยฯ น้ำไหลเข้า 8.49 ล้านลบ.ม ( ลูกบาศก์เมตร ) เช้าวันที่ 18 พ.ค.60 มีน้ำไหลเข้าเขื่อนแควน้อยฯ 12.024 ล้าน ลบ.ม. ทำให้เขื่อนมีปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 273.180 ล้าน ลบ.ม.(29.09%)   ปริมาณน้ำใช้การ 230.100 ล้าน ลบ.ม.(25.69%) วันนี้ระบายออกสู่ลำน้ำแควน้อย 1.944 ล้าน ลบ.ม.

ขณะที่แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลก ที่รับน้ำมาจากแม่น้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์ และ ลำน้ำแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก วันที่ 18 พ.ค.60 ได้เพิ่มระดับขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ไม่วิกฤติ อยู่ต่ำกว่าตลิ่งมาก เช้านี้อยู่ที่ 4.76 เมตร เพิ่มจากวานนี้ที่ระดับ 3 เมตร

…………………………………………………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น