แม่น้ำน่านลดระดับต่ำลงแล้ว ชลประทานเผยน้ำท่วมคีรีมาศไม่กระทบพิษณุโลก

ภาพ แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านอ.เมืองพิษณุโลก ที่ระดับน้ำได้เพิ่มขึ้นอย่างสูงเมื่อสัปดาห์ก่อนไปที่ระดับ 6 เมตร ขณะนี้ได้ลดระดับลงอย่างมากแล้ว เช้านี้อยู่ที่ระดับ 2.6 เมตรเท่านั้น

วันที่ 22 พ.ค.60 นายบรรดิษฐ์  อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำที่ท่วมในเขตอ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ไม่มีผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำในอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ที่อยู่ติดกับอำเภอคีรีมาศ เพราะน้ำที่ท่วมจะไหลลงสู่ทุ่งนาและไหลลงสู่แม่น้ำยม ขณะที่แม่น้ำยมในเขตอ.บางระกำนั้น ส่วนหนึ่งได้เร่งระบายออกสู่แม่น้ำน่าน ผ่านทางคลอง DR 2.8 เพื่อช่วยพื้นที่น้ำท่วมในสุโขทัย

ผอ.โครงการชลประทานพิษณุโลก เผยต่อว่า ฝนที่ตกหนักเมื่อสัปดาห์ก่อน ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทานยมน่านบ้าง ในเขตอ.พรหมพิราม และอ.เมืองพิษณุโลกบางส่วน แต่ชลประทานก็ได้ระดมเครื่องสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรออกสู่คลองชลประทาน คงจะกลับสู่ภาวะปกติในเร็ว ๆ นี้ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทานยม-น่าน นั้น ปีนี้ได้บูรณาการทุกหน่วยการดำเนินการแผนบางระกำโมเดล 60 ให้เกษตรกรในพื้นที่เริ่มปลูกข้าวได้เร็วขึ้น ตั้งแต่ 1 เม.ย.60 เป็นต้นมา เพื่อจะเก็บเกี่ยวได้ก่อน 1 ส.ค.60 หลังจากนั้น จะเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมประมาณ 4 เดือน ซึ่งปัจจุบัน เกษตรกรได้ปลูกข้าวในเขตชลประทานยมน่านไปแล้ว 265,000 ไร่  

ขณะที่แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านอ.เมืองพิษณุโลก ที่ระดับน้ำได้เพิ่มขึ้นอย่างสูงเมื่อสัปดาห์ก่อนไปที่ระดับ 6 เมตร ขณะนี้ได้ลดระดับลงอย่างมากแล้ว เช้านี้อยู่ที่ระดับ 2.6 เมตรเท่านั้น

 

แสดงความคิดเห็น